Dette er fag som eleven selv velger. De aller fleste er til valg i Vg2 og Vg3.

I Vg1 har alle elever 30 t fellesfag per uke. I tillegg har elever på forskerlinjen 5 t/uke med teknologi og forskningslære.  Internasjonal Vg1 har en time ekstra pr. uke.

I Vg2  har du 15 t/uke til fellesfag og i Vg3 har du 15/20* t/uke til fellesfag.  Her kan du velge programfag i til sammen 15 t/uke.

Programfag velges fra programområdene Språk, Samfunnsfag og økonomi, Realfag og fag fra andre programområder.

Ved å velge i menyen til under kan du lese mer om de enkelte fagene. Fagene ligger i alfabetisk rekkefølge.

* Elever som ikke har karakter i fremmedspråk fra ungdomskolen, må ha fremmedspråk i Vg3.

Informasjonsbrosjyre om valg av programfag til Vg2 og Vg3 (PDF, 2 MB)

Til toppen