Politikk og menneskerettigheter

Timetall

5 timer pr. uke

Fagets innhold

Hva handler dette faget om?  Her er noe av tematikken.

Menneskerettigheter, demokrati, brudd på menneskerettigheter, stormakter i verden, terrorisme, fattigdom, klima og miljø, FN, NATO, EU, NGOs, verdensbanken, maktforhold, den norske styringskjeden, regioner, norske politiske partier, bistandspolitikk, kommune og fylkespolitikk, medias makt, flernasjonale selskaper, folkemord, olje og gass politikk.

Men også rent praktiske spørsmål som:  Hvordan kan du få innflytelse i et samfunn?  Hvordan skrive en drøftende sammenhengende tekst?  Hvor globalisert har du egentlig blitt?

Går vi mot en stadig mer globalisert verden?

Arbeidsformer

Gjennomgang av lærestoffet gjennom tavle og bruk av PowerPoint.  Oppgaveløsning, prosjekter, bruk av internett, muntlige framføringer, samt stor vekt på diskusjoner.

Det er ikke uvanlig å trekke inn aktører som NGOs, FN sambandet og diverse kurstilbud.

Vurdering

Det er skriftlig eller muntlig eksamen i Politikk og Menneskerettigheter.

Forutsetninger for å ta faget

Lyst til å lære mer om det norske og internasjonale samfunnet, demokrati, menneskerettigheter, krig og konflikter.

Det er en stor fordel å være oppdatert innen nyhetsbildet.

Muligheter faget gir

Mange velger å studere statsvitenskap, media, historie eller utvikling etter å ha tatt dette faget.  Det er et nyttig fag å ha når du skal delta aktivt i samfunnet som avisleser, tv-titter, velger ved politiske valg og for å påvirke din egen hverdag gjennom politisk aktivitet.