Arendal Videregående Skole

Ny digital skolehelsetjeneste for elever og lærlinger

Med et eget nettsted, meldingstjeneste og muligheter for direkte kontakt.

Vi preikes!

Kompenserende tiltak for elever som har mistet opplæring under høstens arbeidskonflikt

Arendal videregående skole er i ferd med å planlegge kompenserende tiltak for elevene som mistet undervisning som følge av lærerstreiken denne høsten. Både elevene og lærerne har kommet med forslag til tiltak. Dette kan være ekstraundervisning for både klasser, grupper og enkeltelever. I tillegg arbeides det med å få til en ordning med tolærersystem i enkelte fag, og leksehjelp. Skolen vil også se på muligheten for å styrke elevmiljøet gjennom ulike sosiale aktiviteter.

Elevene vil få tilbud om kompenserende tiltak helt frem til eksamensperioden våren -23. Vi oppfordrer alle til å delta på de ulike tiltakene de får tilbud om.

Aktuelt

 • Flyktningsituasjonen i Ag..
  Agder fylkeskommune får mange spørsmål om tilbud og muligheter for flyktninger. I det følgende skal vi prøve å svare ut noe, og vise hvilke alternativer som finnes. Les mer på fylkeskommunens hjemmeside
 • Informasjonsmøte Vg1
  Informasjonsmøte for Vg1 foresatte 18.10. 2022: Presentasjon (PDF, 640 kB)
 • Streiken er over
  Til elevene - velkommen tilbake til skolen! Streiken er nå over, og vi gleder oss til å treffe dere alle. Det avvikles ordinær undervisning i henhold til oppsatt timeplan fra og med onsdag 28.09.22 kl. 10.00. Les mer her: Streiken er over - Agder...
 • Nyttig å vite når streike..
  Når streiken er over vil du som er elev motta en sms med informasjon om når du skal møte på skolen. Av praktiske årsaker (som blant annet busstider) vil tidspunktet for oppmøte kunne avhenge av når på dagen streiken bli avblåst. Det kan bli neste...
 • Informasjon om pågående s..
  Barns rett til utdanning er sikret i opplæringsloven og i FNs barnekonvensjon. Lærerens streikerett er sikra i Hovedavtalen med KS og FNs menneskerettigheter. Ved interessekonflikter som f. eks streik, har regjeringa ansvaret for at barns beste...
Til toppen