Arendal Videregående Skole

Ny digital skolehelsetjeneste for elever og lærlinger

Med et eget nettsted, meldingstjeneste og muligheter for direkte kontakt.

Vi preikes!

Kompenserende tiltak for elever som har mistet opplæring under høstens arbeidskonflikt

Arendal videregående skole tilbyr kompenserende tiltak for elevene som mistet undervisning som følge av lærerstreiken denne høsten. Både elevene og lærerne har kommet med forslag til tiltak; ekstraundervisning for både klasser, grupper og enkeltelever. I tillegg styrkes elevmiljøet gjennom ulike sosiale aktiviteter.

Elevene ved skolen har tilbud om kompenserende tiltak helt frem til eksamensperioden våren 2023. Vi oppfordrer alle til å delta på de ulike tiltakene de får tilbud om.

Aktuelt

Til toppen