Arendal Videregående Skole

Ny digital skolehelsetjeneste for elever og lærlinger

Med et eget nettsted, meldingstjeneste og muligheter for direkte kontakt.

Vi preikes!

Kompenserende tiltak for elever som har mistet opplæring under høstens arbeidskonflikt

Arendal videregående skole er i ferd med å planlegge kompenserende tiltak for elevene som mistet undervisning som følge av lærerstreiken denne høsten. Både elevene og lærerne har kommet med forslag til tiltak. Dette kan være ekstraundervisning for både klasser, grupper og enkeltelever. I tillegg arbeides det med å få til en ordning med tolærersystem i enkelte fag, og leksehjelp. Skolen vil også se på muligheten for å styrke elevmiljøet gjennom ulike sosiale aktiviteter.

Elevene vil få tilbud om kompenserende tiltak helt frem til eksamensperioden våren -23. Vi oppfordrer alle til å delta på de ulike tiltakene de får tilbud om.

Aktuelt

Til toppen