Videregående skole

RØDT NIVÅ PÅ SKOLENE I ARENDAL

De videregående skolene i Arendal går over på rødt nivå.

Etter møte i den kommunale kriseledelsen lørdag morgen ble det besluttet at Arendal kommune går til  rødt nivå i skoler og barnehager. Dette trer i kraft så raskt det er driftsmessig mulig.

De videregående skolene i kommunen starter på rødt nivå fra tirsdag morgen 9. mars. Mandagen blir brukt til nødvendig planlegging. Kun elever med særskilte behov skal møte på skolen mandag 8. mars.

Arendal kommune har nå to utbrudd med mutert virus og kommunen befinner seg på nivå 3 med fare for at det kan oppstå ukontrollert smitte. Det er også fare for lekkasje fra omliggende kommuner som opplever økende smitte, sier fylkesdirektør for utdanning Arly Hauge.

Les mer på Agder fylkeskommunes nettsider: De videregående skolene i Arendal går over på rødt nivå - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

.

TIL ELEVER, ANSATTE OG FORESATTE - I OG UTENFOR KARANTENE

Som det er informert om tidligere er dessverre mange av våre elever, ansatte og deres familier satt i karantene frem til og med søndag 7.mars. Karantenetiden kan bli forlenget, men det er de lokale smittevernmyndighetene som avgjør dette. Ny informasjon om dette vil bli gitt fortløpende og senest i løpet av søndag.  

Vi har forståelse for at det kan være en krevende situasjon plutselig å befinne seg i karantene med den usikkerhet for smitte dette representerer.

Smittevernmyndighetene gir råd og pålegg

Noen tror det er skolen som bestemmer over hvem som ansees som nærkontakter til en smittet, hvem som skal i karantene, testes, i isolasjon og eventuell nedstengning av skolen. Det er kommuneoverlegen som tar avgjørelser om dette. Skolens oppgave er å videreformidle beskjeder, sms-er og info derfra. Spørsmål av faglig art må derfor rettes til smittevernteamet i Arendal.

Bekymring

Koronaviruset er en rikholdig kilde til bekymring både for elever, foreldre og ansatte. Særlig gjelder det muterte virus som sprer seg lettere. Likevel må vi forsøke å beholde roen og ikke bidra til unødig bekymring. På hjemmesiden og It’s legger vi ut

«Tre tips fra stresspsykologen» som kan være en god hjelp til å takle bekymring for smitte mv.

Elever kan også ta kontakt med våre helsesykepleiere og rådgivere om det er behov for noen å snakke med om sine bekymringer. Ellers er det lurt å finne noen en har tillit til for å snakke om det som kan være vanskelig.

Testing

Så langt vi vet vil det ikke blir arrangert felles testing. Det oppfordres likevel til å la seg teste om en er i karantene eller har symptomer på smitte. Hvis en ikke har symptomer skal en gjøre dette tidligst mandag. Smittevernoverlegen oppfordrer dessuten alle til å laste ned og ta i bruk smittestopp-appen.

Opplæring i karantenetiden

Lærerne sørger for at elever som er i karantene får digital opplæring og oppfølging. Det betyr i hovedsak It’s-learning og zoom-undervisning. Det er viktig å prøve å holde progresjonen i undervisningen og følge timeplanen så godt det lar seg gjøre. Har du spørsmål om det som angår undervisningen, tar du kontakt med din kontaktlærer eller faglærer. 

Tiltak for å hindre smitte

Som tidligere nevnt er de viktigste rådene for å hindre smitte, god håndhygiene og å holde avstand. I klasserommene vil det være fornuftig å øke luftingen mellom timene, og ikke minst sprite pultene før de tas i bruk. Renholderne sørger forøvrig for godt renhold i klasserom og fellesarealer mv.

Prøv å unngå kollektivtransport/skoleskyss hvis det er mulig.

Skolen viderefører ordningen med vektere frem til påske. 

Vi gjør oppmerksom på at skolen fortsatt er på gult smittenivå og følger bestemmelsene der om avstand, hygiene, renhold mv.

Munnbind

Det er kommet enkelte spørsmål om bruk av munnbind. Utdanningsdirektoratet anbefaler foreløpig ikke munnbind i skolen, bortsett fra i kollektivtransport: 

Vi anbefaler ikke bruk av munnbind på skolen. Dette gjelder både elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Det samme gjelder for barn og ansatte i barnehager.I de situasjonene, utenom skolen, der munnbind er anbefalt, gjelder dette kun for elever fra ungdomsskolealder og eldre. Et eksempel er kollektivtransport der det ikke er mulig å overholde avstandskravet. Kilde https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#155926

Informasjonsbehov
Behovet for informasjon er stort når uventede hendelser oppstår. Vi må likevel ha litt ekstra tålmodighet og hjelpe hverandre til det samme. Informasjon ut til allmennheten styres av fylkeskommunens kommunikasjonsavdeling.

En tommelfingerregel i krevende tider er at skolens ledelse først informerer elever, ansatte og foresatte som eventuelt berøres av en smittesituasjon o.l. Disse blir kontaktet enten pr. tekstmelding, telefon epost o.l. Deretter varsles øvrige elever og ansatte, fortrinnsvis på skolens hjemmeside, facebook og It’s Learning. Det er lurt å sjekke mobilen eller It’s før en legger seg om kvelden i tilfelle beskjeder fra smittevernmyndighetene og skolen.

På It’s Learning har vi lagt ut informasjon til elevene at «dersom du hører nyheter om smitte på skolen og ikke hører noe fra skolen om karantene, skal du møte på skolen som vanlig fordi du ikke ansees å være nærkontakt med en som er smittet.

Felles ansvar

Det er økt smitte i Arendals-området nå, og vi må gjøre alt for å hindre at smitten sprer seg. Det er lurt å teste seg hvis en er usikker. Ellers er det viktig at alle fortsetter med å holde avstand så langt det er mulig, vaske hender og unngår for mye omgang med for mange mennesker. Når vi nå går mot helg, er det viktig å ikke være sammen med for mange mennesker av gangen. Her må vi alle ta et felles ansvar.

Det viktigste vi kan gjøre er å ta vare på hverandre, gjøre noe sammen som familie om en er i karantene. Ta gjerne en telefon til venner og kjente og vis særskilt omtanke for dem som kjenner seg ensomme, utrygge eller redde.

Hvordan-takle-koronabekymringer (PDF, 124 kB)

Aktuelt

 • Informasjon om karantene
  INFORMASJON OM KARANTENE TIL ANSATTE, ELEVER OG FAMILIER VED ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Onsdag 03.03.21 satte smittevernteamet i Arendal kommune berørte elever, ansatte og deres husstander i husstandskarantene etter at det var mistanke om at to...
 • Karantene for ansatte og ..
  Etter vinterferien er det dessverre oppdaget covid-19 smitte ved Arendal vgs, avdeling Barbu. Viruset er påvist å være mutert variant. På grunn av den pågående smittesituasjon i Arendal kommune har kommuneoverlegen nå funnet det nødvendig også å...
 • Velkommen til Arendal vgs
  Du er velkommen til å søke Arendal videregående skole - skolen midt i sentrum av byen. Her finner du nærmest et lite samfunn i miniatyr med om lag 900 elever og 130 ansatte - og med mange ulike aktiviteter. Vi tilbyr et bredt spekter av fag som...
 • Digital åpen skole
  Presentasjonen fra informasjonsmøtet for elever i 10. klasse og foresatte 3. februar finner du her: Informasjonsmøte Arendal vgs. 03.02.2021 (PDF, 6 MB)
 • INFO TIL RUSS 2021
  Det blir ikke massevaksinering mot hjernehinnebetennelse slik det har vært tidligere, på grunn av koronasituasjonen. De som ønsker vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse, må selv kontakte vaksinasjonskontoret for å avtale time for vaksinering...
Til toppen