Av smittevernhensyn vil det utsatte foreldremøtet og foreldrekonferansene for VG2 avholdes digitalt onsdag 28.10.20. Foreldremøtene vil avholdes klassevis, ledet av kontaktlærerne. De inviterer foresatte på e-post og gjennomfører møtene på Zoom. Konferansene med faglærerne vil også foregå på Zoom. Det settes opp en plan etter de påmeldinger vi allerede har fått, og hver faglærer vil sende dere en innkalling til Zoom-konferanse på e-post. Dersom flere ønsker konferansetid, kan dere sende e-post til nina.johnsson@arendal.vgs.no. Husk å skrive elevens navn, klasse og navn på lærerne som dere ønsker konferanse med (maks 3). 25.10.

Udir har sendt ut oppdaterte råd om når man må være hjemme ved sykdom. Folkehelseinstituttet har oppdatert smittevernveilederne med disse rådene.

Her finner du informasjon som er relevant for elever, pasienter og innbyggere.

 

Les mer om publisering av standpunktkarakterer, klagefrist og –rutiner her.

Fra mandag 27. april åpner skolene for elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på Vg2. Vi har sammen med Folkehelseinstituttet laget en smittevernveileder som gir råd og støtte til skoler.

Til toppen