Fra 22.juni til og med 14.august.

Les mer om publisering av standpunktkarakterer, klagefrist og –rutiner her.

Regjeringen har bestemt at skolene skal ha tilnærmet normal drift i løpet av kommende uke

Fra mandag 27. april åpner skolene for elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på Vg2. Vi har sammen med Folkehelseinstituttet laget en smittevernveileder som gir råd og støtte til skoler.

Alle privatisteksamener gjennomføres i henhold til oppsatt plan fra mandag 20.april. 

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst.

Til skolens elever. Under finner du brev fra rektor med informasjon angående situasjonen vi befinner oss i

Det er viktig å ta seg tid til å lese igjennom informasjonen i dette skrivet.

Til toppen