I samarbeid med politiet arrangerer Arendal kommune "Det store foreldremøte".

Arendal vgs ønsker velkommen til åpen skole for foresatte og elever på 10. trinn, onsdag 1.februar fra kl. 1800-2000. Alle skolens utdanningsprogrammer vil bli presentert.

Agder fylkeskommune får mange spørsmål om tilbud og muligheter for flyktninger. I det følgende skal vi prøve å svare ut noe, og vise hvilke alternativer som finnes.

Les mer på fylkeskommunens hjemmeside

Informasjonsmøte for Vg1 foresatte 18.10. 2022:

Presentasjon (PDF, 640 kB)

Til elevene - velkommen tilbake til skolen!

Streiken er nå over, og vi gleder oss til å treffe dere alle. Det avvikles ordinær undervisning i henhold til oppsatt timeplan fra og med onsdag 28.09.22 kl. 10.00.

Les mer her: Streiken er over - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

Hilsen rektor

Når streiken er over vil du som er elev motta en sms med informasjon om når du skal møte på skolen. Av praktiske årsaker (som blant annet busstider) vil tidspunktet for oppmøte kunne avhenge av når på dagen streiken bli avblåst. Det kan bli neste dag eller dagen etterpå. Du trenger kun å forholde deg til informasjonen du får på sms fra skolen.

Vi planlegger at alle følger den oppsatte timeplanen for den dagen undervisningen kommer i gang. Timeplanen finner du i VIS. Det viktigste er å komme i gang med skolehverdagen. De første dagene (om lag de første 14 dagene) vil det dreie seg om å komme i gang i de enkelte fagene og å fokusere på å lage gode læringsmiljø og bygge klasserelasjoner.

Skolen, vil sammen med lærerne, bruke de første ukene til å planlegge hvordan vi skal jobbe fremover og resten av skoleåret for å kompensere best mulig for den undervisningstiden som er gått tapt under streiken. Sammen skal vi sikre at du som elev får den undervisningen du har behov for resten av skoleåret, og ikke først og fremst «ta igjen» den tiden som er gått.

Vi ser frem til å ønske deg velkommen tilbake til en ordinær skolehverdag.

Vennlig hilsen

Rikard Hansen

rektor

Barns rett til utdanning er sikret i opplæringsloven og i FNs barnekonvensjon. Lærerens streikerett er sikra i Hovedavtalen med KS og FNs menneskerettigheter. Ved interessekonflikter som f. eks streik, har regjeringa ansvaret for at barns beste tillegges stor vekt og i en viss grad kan dette trumfe andre interesser. Det betyr at regjeringa kan gripe inn i en streik hvis/når de mener barns rettigheter ikke blir ivaretatt på en tilstrekkelig måte. Så lenge streiken pågår vil det være skoleeieres ansvar å opprettholde undervisningen der det er mulig. Hovedregelen er at skoleeier ikke kan la andre overta arbeid eller ansvarsoppgaver som skulle vært utført av vedkommende som er tatt ut i streik.

Våre skolebygg er åpne for elever som berøres av streiken. Vi oppfordrer elevene til å komme på skolen slik at de kan arbeide sammen med de andre elevene. Det gis også noe veiledning innenfor de rammene som streiken tillater. Er det noen som er bekymret oppfordrer vi dem til å ta direkte kontakt med skolen. Skolen ønsker svært gjerne at elevene kommer.

Vi søker dispensasjon i enkeltsaker og for grupper. Søknaden behandles av lærerorganisasjonene og de kan innvilge dispensasjon. Det kan være ulike årsaker som legges til grunn for en dispensasjon. Noen saker som har fått dispensasjon handler om at elevene går et utdanningsløp der det er andre regler/retningslinjer å forholde seg til enn kun opplæringsloven. Det kan bety at elevene trenger dispensasjon for hele, eller deler av undervisningen for å få undervisningsåret godkjent.

Det er ikke en rettighet å få igjen tapt undervisning når streiken er over. Utdanningsdirektøren i Agder er samtidig opptatt av hvordan vi kan legge til rette for nødvendig undervisning fra den dagen streiken er over. Utdanningsdirektøren har startet et arbeid der en gruppe skal se på ulike tiltak og hvilke ressurser som trengs for å få det til.

 

Presentasjon fra informasjonsmøtet for foresatte 31.8.2022:

Informasjonsmøte vg1 (PDF, 560 kB)

Digitale læringsressurser for elever ved Arendal VGS

Elevene ved skolen har tilgang til en rekke digitale læringsressurser, herunder NDLA, ASK studio, forlagenes hjemmesider

Som elev ved Arendal videregående skole har du tilgang til flere digitale ressurser. Noen av disse er gratis, andre har skolen lisens til. På siden Elevinfo22/23 finner elevene en liste på digitale ressurser og læringsarenaer som kan være til nytte. Listen er ikke fullstendig og flere ressurser legges til etter hvert. Elevene må bruke sin Feide-bruker når de logger seg inn.

Husk også du finner læreplaner i alle fag på Udir.no.

Så ble det en annerledes oppstart for dere i år igjen. Mange lærere ved Arendal vgs er tatt ut i streik, noe som gjør hverdagen annerledes enn slik man hadde planlagt. Om du trenger noen å snakke med om hverdagen du har nå, eller om stort og smått, så er elevtjenesten på skolen åpen som vanlig. Rådgivere, Imdi-rådgiver og vi helsesykepleiere er her for deg. Du finner kontaktinformasjon på skolens hjemmeside. I tillegg vil vi minne om det digitale tilbudet på preikes.no 

Nytt av året er at spansk III tilbys i samarbeid med Tangen vgs. Faget undervises da delvis på skolen og delvis på zoom. Da er det viktig at elever og lærer også treffes, og onsdag ettermiddag var elever og lærere fra Tangen vgs. på besøk hos oss. Det ble et hyggelig og nyttig treff som du kan lese mer om her:

Spansk er et deilig språk å snakke - Tangen videregående skole

Til toppen