I løpet av russens siste helg med festing/rulling, 11.-13. juni, har det vært personer smittet med covid-19 tilstede.
Dette gjelder blant annet samlinger på parkeringsplassen ved E18 Longum, Posten Stoa og Deli de Luca Stoa. I tillegg har det vært rulling rundt i lokalområdet.

Kommuneoverlegen ber alle som har vært tilstede på disse samlingene om å ha lav terskel for testing.

Personer som har vært deltatt på samlinger denne helgen, og har symptomer som for eksempel hodepine, sår hals og rennende nese, bes om å gå i karantene og bestille time til test snarest.

Testkapasiteten er utvidet på mandag 21.juni, og time til test bestilles på c19.no.

Hilsen Smittevernteamet i Arendal kommune

Voksenelever kan hente sine kompetansebevis mandag 21.juni etter kl 1200.
Ordinære avgangselever kan hente vitnemålene sine torsdag 24.juni. Utleveringen skjer på Tyholmen. 

Smittevernteamet i Arendal kommune informerte lørdag ettermiddag om at to elever ved Arendal videregående skole, Tyholmen, har testet positivt for Covid-19.

Smittevernteamet i Arendal kommune informerte sent torsdag kveld om at en elev ved Arendal videregående skole, Barbu, har testet positivt for Covid-19.

Elever og lærere som var til stede i norsk eller historie i klasse 2STBC, onsdag 9. juni, må dermed i karantene med umiddelbar virkning. Karantenen omfatter i alt 24 elever og 2 lærere.

Muntlig eksamen for elever er avlyst våren 2021. Det har regjeringen akkurat bestemt. Dette gjelder også for elever på 10. trinn og Vg3, og voksne deltakere i grunnskolen, videregående opplæring.

Dette betyr i praksis at alle eleveksamener våren 2021 er avlyst.

Privatisteksamener skal gjennomføres som vanlig.

Elevene får vitnemål

Elevene får fullverdige vitnemål selv om eksamen er avlyst. På vitnemålet skal det stå at eksamen var avlyst. Dette vil ikke få konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene i videregående opplæring må fortsatt bestå alle fagene for å få vitnemål.

Undervisningen går videre

Undervisningen for Vg3 går som planlagt ut skoleåret i forhold til aktuelt smittenivå.

Muntlig eksamen for elever er avlyst. Dette gjelder for elever på 10. trinn og vg3, og for voksne deltakere i videregående opplæring. Dette betyr i praksis at alle eleveksamener våren 2021 er avlyst.

Privatisteksamener skal fortsatt gjennomføres.

Du leser mer på udir.no.

Det er en krevende smittesituasjon i Arendal nå. Vi ber derfor alle – barn, ungdom, russ og voksne – om å være ekstra flinke til å begrense sosial kontakt i dagene framover.

Akkurat nå er det veldig viktig at vi ikke samler oss i store grupper – verken inne eller ute. Hvis det oppstår smitte når mange samles er konsekvensen at store grupper og deres familier må i karantene.

Takk for at dere bidrar til å stoppe smitten!

www.arendal.kommune.no/koronavirus

Vennlig hilsen smittesporingsteamet i kommunen

Smittevernteamet i Arendal kommune har i dag informert om at en elev i 1SRBB har fått positivt testsvar for covid19. Det betyr at 16 elever i A og B-klassen og 3 ansatte som var til stede tirsdag 18. mai må i karantene med umiddelbar virkning, til og med fredag 28. mai. Familiemedlemmer til de berørte elevene og ansatte settes i såkalt ventekarantene med umiddelbar virkning. De som skal i karantene varsles.

Det er kommuneoverlegen som avgjør hvem som skal gå i karantene.

Skolen har god dialog med smittevernmyndighetene.

Smitte blant ungdom i Arendal

Kommunelegene i Arendal har i kveld informert om at det er oppdaget Covid-19 smitte hos en ungdom som var på Tangen/EB-stranda den 16. mai. Ungdommen er elev ved Sam Eyde vgs., men har ikke vært på skolen siden vedkommende ble smittet. Det vil si at det ikke har vært smitte på skolen, opplyser ledelsen ved Sam Eyde vgs.

Som sikkert de fleste allerede har lest i mediene, var det svært mange ungdommer på ungdomsfesten denne kvelden, og alle som var på festen mellom kl. 19.30 og 23.00 må gå i karantene straks. Det må også alle deres husstandsmedlemmer.

Festdeltakerne og husstandsmedlemmene deres skal være i karantene til de har testet negativt. De kan ikke teste seg før 23.mai, så i praksis bli det ut uken.

Det var også en del russ til stede, men den smittede eleven hadde ikke kontakt med russen. Motorsykkel-ravnene som var til stede på Tangen bekrefter at det ikke var kontakt mellom russen og de øvrige ungdommene, derfor behøver ingen russ i karantene på grunnlag av denne festen.

Det er kommuneoverlegene i Arendal som har bestemt hvem som skal i karantene. Smitteteamet overvåker situasjonen og håper at smitten slås ned.

Det er nå en del skabbsmitte blant ungdommer i Arendal. Ved mistanke kontakt fastlege.

Til toppen