Kommuneoverlegene i Arendal og Froland har besluttet at de videregående skolene ( Sam Eyde vgs. og Arendal vgs. ) fortsatt skal være på rødt nivå.

Det betyr at det blir vekselvis fysisk og digital undervisning hele uke 17. Undervisningsplan for mandag - fredag er lagt ut på læringsplattformen It's Learning.

Kommuneoverlegene i Arendal og Froland har besluttet at de videregående skolene ( Sam Eyde vgs. og Arendal vgs. ) fortsatt skal være på rødt nivå. Det betyr at det blir vekselvis fysisk og digital undervisning hele uke 16. Undervisningsplan for mandag - fredag er lagt ut på læringsplattformen It's Learning.

I dag, torsdag 15. april, fikk skolen melding fra smittevernteamet i Arendal kommune om at en elev som allerede var i karantene hadde testet positivt på covid-19.

17. – 25.april vil avgangselevene på Kunst, design og arkitektur holde utstilling i samarbeid med Arendal kunstforening.

  

Vedlagt er informasjon om smitteverntiltak i kollektivtrafikken for skolene og vgs elever bosatt i kommunene Arendal, Froland, Grimstad og Lillesand. 

På grunn av økt smitte har kommuneoverlegen i Arendal og Froland bestemt at fra 9. mars skal all undervisning i skolene skje i henhold til rødt smittevernnivå. Dette medfører endringer fra den ordinære skolehverdagen, foreløpig frem til og med 25. mars, eventuelt til noe annet er bestemt.

All opplæring vil skje etter elevenes ordinære timeplan. Det som skiller denne perioden fra den vanlige skolehverdagen er at elevene enten får opplæringen digitalt hjemme eller fysisk i klasserom på skolen. Utgangspunktet er at elevene vil gå på skolen annen hver dag frem til og med 25. mars.

Det betyr at kun halvparten av elevene skal møte til undervisning kommende tirsdag og den andre halvdelen av elevene får tilbud om digital opplæring hjemme.

INFORMASJON OM KARANTENE TIL ANSATTE, ELEVER OG FAMILIER VED ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

Onsdag 03.03.21 satte smittevernteamet i Arendal kommune berørte elever, ansatte og deres husstander i husstandskarantene etter at det var mistanke om at to elever var smittet med mutert virus. Karantenen gjaldt i første omgang til 07.03.21

Etter vinterferien er det dessverre oppdaget covid-19 smitte ved Arendal vgs, avdeling Barbu. Viruset er påvist å være mutert variant. På grunn av den pågående smittesituasjon i Arendal kommune har kommuneoverlegen nå funnet det nødvendig også å gjøre vedtak om familiekarantene fra dags dato.

Du er velkommen til å søke Arendal videregående skole - skolen midt i sentrum av byen. Her finner du nærmest et lite samfunn i miniatyr med om lag 900 elever og 130 ansatte - og med mange ulike aktiviteter.

Vi tilbyr et bredt spekter av fag som vil gi deg et godt tilbud om du ønsker å studere videre på høyskole eller universitet - eller vil satse på en fremtidig karriere innen servicenæringen.

Presentasjonen fra informasjonsmøtet for elever i 10. klasse og foresatte 3. februar finner du her: Informasjonsmøte Arendal vgs. 03.02.2021 (PDF, 6 MB)

Til toppen