Tirsdag 7. september ble det avholdt skolevalg ved Arendal vgs. I år var valgdeltakelsen på ca. 70%.

Ved skolestart er alle skoler i utgangspunktet på såkalt «grønt smittenivå». For å redusere fraværet blant elever og lærere kommende skoleår er det besluttet at elever i videregående skole kan erstatte smittekarantene med hurtigtesting etter nærkontakt med smittet elev.

FHI og regjeringen har åpnet opp for vaksinasjon av 16 og 17 åringene. Hvis vi har registrert ditt mobiltelefonnummer mottar du en sms, mandag 23 august. Bruk vedlagt link, men husk at du trenger bank-ID brikke eller bank-ID på mobil for å logge inn. Hvis du ikke har bank-ID kan du ringe vaksinetelefonen tlf. nr. 909 76 740 og bestille time mellom kl. 09-12 tirsdag, onsdag eller torsdag.

Hvis du ikke har mottatt sms kan du fortsatt logge deg inn på C19.no, husk å legge inn ditt telefonnummer, slik at vi kan få varslet deg om time til både dose 1 og dose 2.

Hvis du er hjemmehørende i en annen kommune vil du få tilbud om vaksine i egen kommune. Hvis det er mest praktisk å motta vaksine i Arendal kan du  få denne hos oss. Da bør du også ta dose 2 i Arendal. 

Undervisning på dagtid:

Timeplan VO (PDF, 131 kB)

Undervisning på kveldstid:

Mandag kl.16.30 Samfunnskunnskap på rom B122

Tirsdag kl.16.30: Matematikk 1P på rom B122

Onsdag kl.16.30: Norsk på rom B122

Torsdag kl.16.30: Engelsk på rom B122

Torsdag kl.19.30: Naturfag på rom BNaturfag

Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til nytt skoleår ved Arendal videregående skole, torsdag 19.august. Vi ser frem til et spennende skoleår og godt samarbeid både med elever og foresatte.

På grunn av usikker smittesituasjon vil vi ved skoleårets start be både elever og foresatte bidra til å hindre smitte og sette seg godt inn i forebygging av smittespredning. Skolen følger til enhver tid de gjeldende smittevernreglene gitt av myndighetene for at skolen skal være et trygt sted å være både for elever og ansatte.

Vi er likevel avhengig av et nært samarbeid mellom skole, elever og foresatte for at dette skal lykkes.

I løpet av russens siste helg med festing/rulling, 11.-13. juni, har det vært personer smittet med covid-19 tilstede.
Dette gjelder blant annet samlinger på parkeringsplassen ved E18 Longum, Posten Stoa og Deli de Luca Stoa. I tillegg har det vært rulling rundt i lokalområdet.

Kommuneoverlegen ber alle som har vært tilstede på disse samlingene om å ha lav terskel for testing.

Personer som har vært deltatt på samlinger denne helgen, og har symptomer som for eksempel hodepine, sår hals og rennende nese, bes om å gå i karantene og bestille time til test snarest.

Testkapasiteten er utvidet på mandag 21.juni, og time til test bestilles på c19.no.

Hilsen Smittevernteamet i Arendal kommune

Voksenelever kan hente sine kompetansebevis mandag 21.juni etter kl 1200.
Ordinære avgangselever kan hente vitnemålene sine torsdag 24.juni. Utleveringen skjer på Tyholmen. 

Smittevernteamet i Arendal kommune informerte lørdag ettermiddag om at to elever ved Arendal videregående skole, Tyholmen, har testet positivt for Covid-19.

Smittevernteamet i Arendal kommune informerte sent torsdag kveld om at en elev ved Arendal videregående skole, Barbu, har testet positivt for Covid-19.

Elever og lærere som var til stede i norsk eller historie i klasse 2STBC, onsdag 9. juni, må dermed i karantene med umiddelbar virkning. Karantenen omfatter i alt 24 elever og 2 lærere.

Muntlig eksamen for elever er avlyst våren 2021. Det har regjeringen akkurat bestemt. Dette gjelder også for elever på 10. trinn og Vg3, og voksne deltakere i grunnskolen, videregående opplæring.

Dette betyr i praksis at alle eleveksamener våren 2021 er avlyst.

Privatisteksamener skal gjennomføres som vanlig.

Elevene får vitnemål

Elevene får fullverdige vitnemål selv om eksamen er avlyst. På vitnemålet skal det stå at eksamen var avlyst. Dette vil ikke få konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene i videregående opplæring må fortsatt bestå alle fagene for å få vitnemål.

Undervisningen går videre

Undervisningen for Vg3 går som planlagt ut skoleåret i forhold til aktuelt smittenivå.

Til toppen