Muntlig eksamen for elever er avlyst våren 2021. Det har regjeringen akkurat bestemt. Dette gjelder også for elever på 10. trinn og Vg3, og voksne deltakere i grunnskolen, videregående opplæring.

Dette betyr i praksis at alle eleveksamener våren 2021 er avlyst.

Privatisteksamener skal gjennomføres som vanlig.

Elevene får vitnemål

Elevene får fullverdige vitnemål selv om eksamen er avlyst. På vitnemålet skal det stå at eksamen var avlyst. Dette vil ikke få konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene i videregående opplæring må fortsatt bestå alle fagene for å få vitnemål.

Undervisningen går videre

Undervisningen for Vg3 går som planlagt ut skoleåret i forhold til aktuelt smittenivå.

Muntlig eksamen for elever er avlyst. Dette gjelder for elever på 10. trinn og vg3, og for voksne deltakere i videregående opplæring. Dette betyr i praksis at alle eleveksamener våren 2021 er avlyst.

Privatisteksamener skal fortsatt gjennomføres.

Du leser mer på udir.no.

Det er en krevende smittesituasjon i Arendal nå. Vi ber derfor alle – barn, ungdom, russ og voksne – om å være ekstra flinke til å begrense sosial kontakt i dagene framover.

Akkurat nå er det veldig viktig at vi ikke samler oss i store grupper – verken inne eller ute. Hvis det oppstår smitte når mange samles er konsekvensen at store grupper og deres familier må i karantene.

Takk for at dere bidrar til å stoppe smitten!

www.arendal.kommune.no/koronavirus

Vennlig hilsen smittesporingsteamet i kommunen

Smittevernteamet i Arendal kommune har i dag informert om at en elev i 1SRBB har fått positivt testsvar for covid19. Det betyr at 16 elever i A og B-klassen og 3 ansatte som var til stede tirsdag 18. mai må i karantene med umiddelbar virkning, til og med fredag 28. mai. Familiemedlemmer til de berørte elevene og ansatte settes i såkalt ventekarantene med umiddelbar virkning. De som skal i karantene varsles.

Det er kommuneoverlegen som avgjør hvem som skal gå i karantene.

Skolen har god dialog med smittevernmyndighetene.

Smitte blant ungdom i Arendal

Kommunelegene i Arendal har i kveld informert om at det er oppdaget Covid-19 smitte hos en ungdom som var på Tangen/EB-stranda den 16. mai. Ungdommen er elev ved Sam Eyde vgs., men har ikke vært på skolen siden vedkommende ble smittet. Det vil si at det ikke har vært smitte på skolen, opplyser ledelsen ved Sam Eyde vgs.

Som sikkert de fleste allerede har lest i mediene, var det svært mange ungdommer på ungdomsfesten denne kvelden, og alle som var på festen mellom kl. 19.30 og 23.00 må gå i karantene straks. Det må også alle deres husstandsmedlemmer.

Festdeltakerne og husstandsmedlemmene deres skal være i karantene til de har testet negativt. De kan ikke teste seg før 23.mai, så i praksis bli det ut uken.

Det var også en del russ til stede, men den smittede eleven hadde ikke kontakt med russen. Motorsykkel-ravnene som var til stede på Tangen bekrefter at det ikke var kontakt mellom russen og de øvrige ungdommene, derfor behøver ingen russ i karantene på grunnlag av denne festen.

Det er kommuneoverlegene i Arendal som har bestemt hvem som skal i karantene. Smitteteamet overvåker situasjonen og håper at smitten slås ned.

Det er nå en del skabbsmitte blant ungdommer i Arendal. Ved mistanke kontakt fastlege.

RØDT NIVÅ I UKE 19 OG 20

Det har vært nytt møte med kommuneoverlegene, smittevernteamet og de to videregående skolene i Arendal. Selv om smittetallene på landsbasis går ned, og brorparten av de sårbare i samfunnet er vaksinert, er smittesituasjonen i Agder ustabil.

Det skal lite til før smitten blusser opp. Tiltakene vi har hatt den siste tiden har vært effektive, og derfor mener både skolene og kommunen at de bør fortsette til vi har en stabilt nedadgående smittesituasjon.

Det er avgjørende å ha forutsigbarhet elever lærere, og det er om å gjøre at ikke mange havner i karantene ved eventuell smitte, særlig nå som det nærmer seg slutten av skoleåret og mange vil gjøre en ekstra innsats før standpunktkarakterer og eksamen.

Det blir foretatt ny vurdering i uke 20 om vi kan gå over på gult nivå fra pinse.

Kommuneoverlegene i Arendal og Froland har besluttet at de videregående skolene ( Sam Eyde vgs. og Arendal vgs. ) fortsatt skal være på rødt nivå.

Det betyr at det blir vekselvis fysisk og digital undervisning hele uke 18. Undervisningsplan for mandag - fredag er lagt ut på læringsplattformen It's Learning.

Sam Eyde vgs. og Arendal vgs. inviterer russens foresatte til webinar om korona og russefeiring onsdag 28. april kl. 18.00.

Kommuneoverlegene i Arendal og Froland har besluttet at de videregående skolene ( Sam Eyde vgs. og Arendal vgs. ) fortsatt skal være på rødt nivå.

Det betyr at det blir vekselvis fysisk og digital undervisning hele uke 17. Undervisningsplan for mandag - fredag er lagt ut på læringsplattformen It's Learning.

Til toppen