RØDT NIVÅ I UKE 19 OG 20

Det har vært nytt møte med kommuneoverlegene, smittevernteamet og de to videregående skolene i Arendal. Selv om smittetallene på landsbasis går ned, og brorparten av de sårbare i samfunnet er vaksinert, er smittesituasjonen i Agder ustabil.

Det skal lite til før smitten blusser opp. Tiltakene vi har hatt den siste tiden har vært effektive, og derfor mener både skolene og kommunen at de bør fortsette til vi har en stabilt nedadgående smittesituasjon.

Det er avgjørende å ha forutsigbarhet elever lærere, og det er om å gjøre at ikke mange havner i karantene ved eventuell smitte, særlig nå som det nærmer seg slutten av skoleåret og mange vil gjøre en ekstra innsats før standpunktkarakterer og eksamen.

Det blir foretatt ny vurdering i uke 20 om vi kan gå over på gult nivå fra pinse.

Kommuneoverlegene i Arendal og Froland har besluttet at de videregående skolene ( Sam Eyde vgs. og Arendal vgs. ) fortsatt skal være på rødt nivå.

Det betyr at det blir vekselvis fysisk og digital undervisning hele uke 18. Undervisningsplan for mandag - fredag er lagt ut på læringsplattformen It's Learning.

Sam Eyde vgs. og Arendal vgs. inviterer russens foresatte til webinar om korona og russefeiring onsdag 28. april kl. 18.00.

Kommuneoverlegene i Arendal og Froland har besluttet at de videregående skolene ( Sam Eyde vgs. og Arendal vgs. ) fortsatt skal være på rødt nivå.

Det betyr at det blir vekselvis fysisk og digital undervisning hele uke 17. Undervisningsplan for mandag - fredag er lagt ut på læringsplattformen It's Learning.

Kommuneoverlegene i Arendal og Froland har besluttet at de videregående skolene ( Sam Eyde vgs. og Arendal vgs. ) fortsatt skal være på rødt nivå. Det betyr at det blir vekselvis fysisk og digital undervisning hele uke 16. Undervisningsplan for mandag - fredag er lagt ut på læringsplattformen It's Learning.

I dag, torsdag 15. april, fikk skolen melding fra smittevernteamet i Arendal kommune om at en elev som allerede var i karantene hadde testet positivt på covid-19.

17. – 25.april vil avgangselevene på Kunst, design og arkitektur holde utstilling i samarbeid med Arendal kunstforening.

  

Vedlagt er informasjon om smitteverntiltak i kollektivtrafikken for skolene og vgs elever bosatt i kommunene Arendal, Froland, Grimstad og Lillesand. 

På grunn av økt smitte har kommuneoverlegen i Arendal og Froland bestemt at fra 9. mars skal all undervisning i skolene skje i henhold til rødt smittevernnivå. Dette medfører endringer fra den ordinære skolehverdagen, foreløpig frem til og med 25. mars, eventuelt til noe annet er bestemt.

All opplæring vil skje etter elevenes ordinære timeplan. Det som skiller denne perioden fra den vanlige skolehverdagen er at elevene enten får opplæringen digitalt hjemme eller fysisk i klasserom på skolen. Utgangspunktet er at elevene vil gå på skolen annen hver dag frem til og med 25. mars.

Det betyr at kun halvparten av elevene skal møte til undervisning kommende tirsdag og den andre halvdelen av elevene får tilbud om digital opplæring hjemme.

INFORMASJON OM KARANTENE TIL ANSATTE, ELEVER OG FAMILIER VED ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

Onsdag 03.03.21 satte smittevernteamet i Arendal kommune berørte elever, ansatte og deres husstander i husstandskarantene etter at det var mistanke om at to elever var smittet med mutert virus. Karantenen gjaldt i første omgang til 07.03.21

Til toppen