Informasjon om oppstart VO

Informasjon om oppstart for voksenopplæringen ved Arendal vgs.

Voksenopplæringen har oppstart 17. august på skolens avdeling i Barbu. Det blir informasjonsmøte for elever som skal ha undervisning på dagtid kl. 13:00. For elever som skal gå på skolen på kveldstid er informasjonsmøte kl. 16:30. Møtet er obligatorisk. Det blir gitt informasjon om timeplan, undervisning med mer.

Ordinær undervisning starter mandag 21. august.

Velkommen som elev ved Arendal videregående, voksenopplæring