Reiseliv og språk

Reiseliv og språk 1

Timetall

5 timer pr. uke (valgfritt programfag på VG2)

Fagets innhold

Reiseliv er et spennende fagområde med mange muligheter. Reiseliv og språk 1 kombinerer arbeidsformer, erfaringer og tekster fra yrkesfaglige og studiespesialiserende utdanningsprogram. Du får blant annet god anledning til å reflektere over dine egne språk- og kulturopplevelser, du lærer om fortidens og fremtidens reiseliv, og du kan bruke kunnskap om vertskapsrollen til å gi deg selv og dine gjester enda større utbytte av små og store kulturmøter. Programfaget gir også innsikt i reiselivsutviklingen i et historisk og geografisk perspektiv. Reiseliv og språk bidrar til å utvikle kunnskap om norsk og internasjonal historie og kultur i reiselivssammenheng.
Eleven lærer blant mye annet om guiding.

Muligheter

Programfaget bidrar til å utvikle språkkunnskaper og gir innsikt i kulturer og levemåter som kan åpne dører og skape toleranse. Faget gir også innsikt i turisme som fenomen og ulike motiver for reiselivsvirksomhet. Faget skal fremme kunnskap om reiselivsnæringen generelt og det helhetlige reiselivsproduktet på en destinasjon, produktutvikling, reiseplanlegging og formidling.
Programfaget legger et godt grunnlag for videre studier innen reiseliv og språk.

Eksamensform

Eleven får standpunktkarakter og kan trekkes ut til muntlig eksamen som utarbeides og sensureres lokalt.