Studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering gir deg generell eller spesiell studiekompetanse, alt etter fagvalg. Programmets målsetting er at du får de nødvendige kunnskaper og ferdigheter for videre studier ved høyskoler og universiteter i Norge og i utlandet.

Det første året i utdanningsprogram for studiespesialisering er likt for alle: alle elevene har 30 timer i uken med fellesfag. Elever som velger forskerlinjen har i tillegg fem timer pr. uke og elever som tar Internasjonal Vg1 har en time i tillegg pr. uke.

Det andre og tredje året har elevene 15/20* timer i uken med fellesfag, og 15 timer med programfag som velges etter egne interesser og fremtidsplaner.

Arendal videregående skole tilbyr et bredt utvalg av programfag fra to programområder:

Språk, samfunnsfag og økonomi

Realfag

 
I tillegg tilbyr skolen noen programfag fra programområdene Formgivningsfag og Idrettsfag.

* Elever som ikke har karakter i fremmedspråk fra ungdomsskolen, må ha fem timer fremmedspråk i Vg3

Du lærer:

avhengig av dine fagvalg:

  • matematikk og andre realfag
  • ledelse og økonomi
  • historie, politikk og psykologi
  • språk
  • andre teoretiske fag

Du bør være:

  • interessert i å arbeide med teoretiske fag
  • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
  • interessert i å skrive eller regne
  • interessert i kultur- og samfunnsforhold
Studiespesialiserende
Fag Timetall vg1 Timetall vg2 Timetall vg3
Programfag 15 15
Norsk 4 4 6
Engelsk 5
Matte 5 3
Naturfag 5
Samfunnsfag 3
Geografi 2
Fremmedspråk 4 4
Kroppsøving 2 2 2
Historie 2 4
Religion og etikk 3

Studiespesialisering på vilbli.no