Vg2 og Vg3

På Vg2 og Vg3 har elevene både fellesfag og programfag. Det er 15/20** timer undervisning i uken i fellesfagene både på Vg2 og Vg3.

Fag- og timefordeling
Fellesfag VG2 Timer    Fellesfag VG3 Timer
Norsk

4

  Norsk

 6

Teoretisk matematikk/praktisk matematikk*

3

  Religion og etikk

 3

Fremmedspråk nivå I/nivå II

4

  Fremmedspråk**     

 0/5**

Historie

2

  Historie

 4

Kroppsøving

2

  Kroppsøving

 2

Sum

15

  Sum

15/20**

* Elever som velger matematikk som programfag på Vg2 har ikke matematikk fellesfag.

** Elever som ikke har karakter i fremmedspråk fra ungdomsskolen, må ha fremmedspråk i Vg3.

Fag- og timefordeling programfag

I tillegg til fellesfagene velger elevene programfag fra fire forskjellige programområder basert på sine interesser og fremtidsplaner.

Du velger tre programfag.

Minst to av programfagene må leses over to år og være innenfor samme programområde.  

De aller fleste programfagene har fem timer undervisning i uken. Dette betyr at du normalt har 15 timer undervisning i uken i programfagene.  Totalt blir det da 15 timer fellesfag + 15 timer programfag = 30 timer i uken.

Les mer om dine valgmuligheter innenfor Språk, samfunnsfag og økonomi, Realfag og fag fra andre programområder.  Du finner også informasjon på udir.no