Vg1

Det første året i videregående skole, Vg1, består av de samme fagene for alle elevene, såkalte fellesfag. Elever som velger forskerlinjen har fem timer ekstra pr. uke og elever på Internasjonal Vg1 har en time ekstra pr. uke. Det er først i andre året, Vg2, at det skal velges programfag.

Under er oversikten over fellesfagene på Vg1. Det er 30 timer undervisning i uken på Vg1.

Fag- og timefordeling

Fellesfag Vg1 Timer
Norsk   4
Engelsk   5
Teoretisk matematikk/praktisk matematikk   5
Naturfag   5
Samfunnsfag   3
Geografi   2
Fremmedspråk (tysk, fransk, spansk)   4
Kroppsøving   2
Sum 30
      
Teknologi og forskningslære   5
   
Internasjonal time   1

Noen valg må du likevel ta allerede før eller i løpet av ditt første år på skolen, deriblant:

• Vil du studere teoretisk eller praktisk matematikk? Alle elevene begynner med 1P eller 1T matematikk på  høsten, som vil legge et godt matematisk grunnlag for videre studier av matematikk i Vg2 og Vg3.

• Hvilket språk vil du lære? Det anbefales at du går videre med det språket du har hatt i ungdomsskolen.

• Er du spesielt interessert i realfag?  Kan du velge studiespesialisering med forskerlinje fra Vg1.

• Studiespesialisering med internasjonalisering velges på Vg1. Dette er et tilbud med forsterket engelskundervisning og et større internasjonalt perspektiv på fagene.  Noen av fagene, for eksempel naturfag og samfunnsfag, vil delvis bli undervist på engelsk. 

I tillegg kan du utrykke interesse for å være på internasjonale prosjekter og utvekslinger.

Her kan du lese om Valg av programfag til Vg2 og Vg3. (PDF, 2 MB)