Sosiologi og sosialantropologi

Timetall

5 timer pr. uke

Fagets innhold

Sosiologi og sosialantropologi handler om Samfunnsvitenskaplige tenkemåter, Kulturforståelse, Sosialisering, Produksjon og arbeid, Fordeling av goder.

Arbeidsformer

Gjennomgang av lærestoffet, oppgaveløsning, prosjekter, aktiv bruk av internett, muntlige framføringer m.m.

Vurdering

Det er muntlig eksamen i Sosiologi og sosialantropologi

Forutsetninger for å ta faget

 Lyst til å lære mer om hvordan mennesker lever sammen i samfunn, hvilke prosesser som styrer samfunnsutviklingen og andre kulturer.

Muligheter faget gir

I tillegg til at du kan studere Sosiologi eller Sosialantropologi m.m. er det et svært nyttig fag å ha når du skal delta aktivt i samfunnet som avisleser, tv-titter, som medmenneske og medlem av sosiale grupper.