Sosialkunnskap

Timetall

5 timer pr. uke

Fagets innhold

Sosialkunnskap handler om Samfunnsvitenskaplige arbeidsmetoder, Livsfasene, Velferdsforskjeller, Sosiale problemer, Velferdsstat og menneskerettigheter.

Arbeidsformer

Gjennomgang av lærestoffet, oppgaveløsning, prosjekter, aktiv bruk av internett, muntlige framføringer m.m.

Vurdering

Det er skriftlig eller muntlig eksamen i Sosialkunnskap.

Forutsetninger for å ta faget

Lyst til å lære mer om det norske velferdssystemet, eldreomsorg, barnevern og menneskerettighetene.

Muligheter faget gir

I tillegg til at du kan studere til sosialkurator, barnevernspedagog m.m. er det et svært nyttig fag å ha når du skal delta aktivt i samfunnet som avisleser, tv-titter, velger ved politiske valg og for å orientere deg i velferdsstatens støtteordninger.