Økonomistyring

Dette er et programfag i faggruppen næringslivsøkonomi.

Timetall

5 timer pr. uke (programfag i Vg2 eller Vg3)

Fagets innhold

Næringsliv og samfunn
Hovedområdet dreier seg om næringsutvikling i Norge i et historisk perspektiv og sentrale trekk ved dagens næringsliv.

Økonomistyring
Dette er det området vi bruker mest tid på. Det dreier seg om å føre og avslutte regnskap, beregne og analysere nøkkeltall, sette opp kalkyler, budsjetter og foreta budsjettkontroll. Det handler også om å lære å sette opp et regnskap etter gjeldende regelverk. Her arbeider vi mye med PC.

Etikk og miljø
Temaer som blir tatt opp er for eksempel etiske dilemmaer og utfordringer i regnskapsarbeidet i en bedrift.

Arbeidsformer

Fra begynnelsen av skoleåret er det ofte tradisjonell klasseromsundervisning der læreren forklarer og elevene gjør små oppgaver. Etter hvert blir oppgavene større, og undervisningen forgår mye på datarom. Læreren går rundt og forklarer og hjelper den enkelte elev. Det er mye selvstendig arbeid for elevene og de lærer å bruke PC på en hensiktsmessig måte.

Eksamensform

Skriftlig eller muntlig-praktisk

Muligheter

Gir god forståelse av regnskapet i bedriftene

Bidrar til økonomisk forståelse

Gir verdifull ballast i arbeidslivet

Viktig grunnlag for videre studier ved høgskoler og universiteter; for eksempel BI, Norges Handelshøgskole eller Universitetet i Agder.