Informasjonsteknologi

Informasjonsteknologi 1

Timetall

5 timer per uke

Fagets innhold

Elevene skal gjennom praktiske oppgaver  tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i bruk av PC og Internett. De skal lære hvordan både PC og Internett fungerer,  og hvordan Internett kan benyttes som kilde til informasjon og som en læringsressurs. De skal utvikle en kritisk holdning til Internett, både når det gjelder innhold og ulike trusler.

De skal lære å bruke ulike medier som bilde, lyd og video, særlig i relasjon til Internett. De skal kunne lage og publisere egne nettsider med multimedieinnhold. Slike nettsider kan være både statiske og dynamiske. De skal også jobbe med databaser og anvende databaser på praktiske oppgaver.

Arbeidsformer

Elevene arbeider med PC og standardisert programvare. De arbeider alene eller i små grupper. Gjennom skoleåret gjennomføres et par større prosjekter. Skolen benytter siste versjon programvare fra Adobe, CS4. Til nettsteder benyttes Dreamweaver, til bildebehandling benyttes Photoshop. Audacity benyttes til lyd, MySQL til databaser, og Flash benyttes til å lage animasjoner.

De fleste oppgaver leveres inn på Fronter. Noen av disse skal eleven selv presentere for klassen.

Forutsetninger for å ta faget

Faget krever ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamensform

Eleven kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen som er utarbeidet og blir sensurert lokalt.

Muligheter

Etter kurset skal en elev kunne lage dynamiske nettsider. De skal også kunne lage multimedieinnhold til slike nettsider. Kurset gir et godt grunnlag for videre studier innen multimediefaget.

Informasjonsteknologi 2

Timetall

5 timer per uke

Fagets innhold

Elevene skal gjennom praktiske oppgaver tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i bruk av programvare for multimedieutvikling.

De skal lære å bruke ulike medier som bilde, lyd og video, og hvordan en gjennom objektorientert programmering kan lage avanserte applikasjoner.

Arbeidsformer

Elevene arbeider med PC og standardisert programvare. De arbeider alene eller i små grupper. Gjennom skoleåret gjennomføres et par større prosjekter. Skolen benytter siste versjon programvare fra Adobe, CS4. Til nettsteder benyttes Dreamweaver, til bildebehandling benyttes Photoshop. Audacity benyttes til lyd, MySQL til databaser, og Flash benyttes til å lage animasjoner. Til programmering benyttes det objektorienterte språket ActionScript.

De fleste oppgaver leveres inn på Fronter. Noen av disse skal eleven selv presentere for klassen.

Forutsetninger for å ta faget

Faget krever ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamensform

Eleven kan trekkes ut til skriftlig eller til muntlig-praktisk eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig-praktisk eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Muligheter

Etter kurset  skal en elev kunne utvikle og programmere relativt avanserte multimedieapplikasjoner. Kurset gir et godt grunnlag for videre studier innen multimediefaget.