Rettslære

Rettslære 1 og 2

Timetall

Rettslære 1: 5 timer per uke
Rettslære 2: 5 timer per uke

Fagets innhold

Rettslære handler om hvordan du skal bruke lover og regler i samfunnet og hvordan du skal løse konflikter som oppstår i en rekke situasjoner som vi ofte møter i dagliglivet. Du vil også lære juridiske metoder som viser deg hvordan jurister jobber når de skal løse saker.

Rettslære 1 handler om Familierett, Arverett, Arbeidsrett, Strafferett og Rettgangsordningen. I tillegg skal du lære juridiske metoder.
Rettslære 1 tas som regel på Vg2, men kan også tas på Vg3.

Rettslære 2 handler om Erstatningsrett, Menneskerettigheter og personvern, Avtalerett, Kjøpsrett og forbrukerrett og Forvaltningsrett. I tillegg skal du lære juridiske metode.

Rettslære 2 tas som regel på Vg3, men kan også tas på Vg2. Vi anbefaler at du har Rettslære I før du tar Rettslære 2

Arbeidsformer

Gjennomgang av lærestoffet, caseløsninger, prosjekter, aktiv bruk av internett, muntlige framføringer m.m.

Forutsetninger for å ta faget

Lyst til å lære mer om rettssamfunnet og hvordan jurister arbeider

Muligheter faget gir

I tillegg til at du kan studere juss er det et svært nyttig fag å ha når du skal løse hverdagsproblemer som alle møter dagliglivet, enten i forbindelse med kjøp av varer og tjenester, ekteskap, arv, barn eller i andre situasjoner.

Eksamensform

Rettslære 1: Muntlig

Rettslære 2: Skriftlig eller muntlig