Spansk

Spansk Nivå 1 - Programfag

Timetall

5 timer i uka på Vg2

Fagets innhold

Spansk nivå 1 påVg2 er et intensivt begynnerkurs. Faget er avsluttende etter ett år, men kan fortsettes som Spansk nivå II. Kurset dekker i løpet av ett år det samme pensumet som spansk fellesfag dekker på to år.  Den raske progresjonen gjør at elevene på kort tid mestrer å snakke, lese, lytte og skrive på spansk.

Gjennom faget vil elevene lærer å forstå, verdsette og leve seg inn i de spanske og latinamerikanske kulturer og levemåter.  De vil også får ferdigheter i å utrykke seg skriftlig og muntlig, lese, regne og bruke digitale verktøy på spansk.

Arbeidsformer

Det spanske språket brukes aktiv i timene både skriftlig og muntlig.   Elevene kan bli bedt om å presentere korte dialoger eller enkle temaer for hverandre eller levere skriftlige oppgaver knyttet til de temaene som gjennomgås.  Bruk av digitale verktøy gir store muligheter for variasjon i undervisningen, blant annet brukes de til digitale øvelser på nettet eller for å utdype seg i tema/oppgaver som kan øke elevens ordforråd. 

Eksamensformen

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen, som blir utarbeidet og sensurert sentralt og/eller en muntlig eksamen, som blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Muligheter

Det å kunne forskjellige språk er nødvendig i dagens internasjonale og globale samfunn.  Spansk er et spennende verdensspråk som snakkes i 21 land av mer enn 400 millioner mennesker.  Interessen for å lære seg spansk på verdensbasis er stor, og Norge er ikke et unntak. Universitetene her i landet har opprettet mange nye og spennende tilbud knyttet til det spanske språket, så gleden av å lære seg enda mer spansk kan fortsette i videre studier.