Markedsføring og ledelse

Markedsføring og ledelse 1 – MAL1
 

Timetall

5 timer per uke

Fagets innhold

Markedsføring og ledelse er et levende og tidsriktig fag hvor teori og praksis går ”hånd i hånd”. Du får innblikk i hvordan en organisasjon fungerer og hvordan man kan bruke faget for å møte et marked i stadig endring. Gjennom systematisk arbeid med teorien utarbeides og gjennomføres planer som skal gjøre forretningsidéer om til suksess.

I markedsføring og ledelse 1 gis en grunnleggende innføring i situasjonsanalyse, marked og markedsinformasjon, kjøpsatferd, konkurransemidlene og organisasjon.

Arbeidsformer

Faget tar utgangspunkt i virkelige problemstillinger som medfører varierte arbeidsformer både i og utenfor skolen. Praktisk gründerarbeid i ungdomsbedrifter eller prosjektarbeid kombinert med teori medfører kreativt arbeid, kritstisk tenking, samarbeid, reflekterte løsninger og utprøving av entreprenørskap. Dette gir en virkelighetsnær, spennende og muligens også inntektsbringende innlæring i faget.

Bedriftsbesøk, seminar, kurs, messer, gjesteforelesninger og markedsundersøkelser er naturlige innslag i faget.

Elevene må også forholde seg til lokalt næringsliv og offentligheten gjennom samarbeid, nettverksbygging, oppdrag og presentasjoner. Dette er utfordringer som gir verdifull mestringserfaring og som kommer godt med senere i livet. Gründererfaring kan bli viktig erfaring på et trangt arbeidsmarked.
 
IKT er et selvfølgelig arbeidsredskap og skal benyttes ved utarbeiding av presentasjoner og reklameartikler. Alle elever som har registrert ungdomsbedrift i Brønnøysundregisteret, har rett til å ta Cambridge-eksamen (internasjonal entreprenørskapseksamen) og delta på en rekke konkurranser og arrangementer i regi av Ungt Entreprenørskap.

Eksamensform

Mal1: Muntlig

Muligheter

Faget gir en første grunnleggende innføring i kunnskap om og praktisk erfaring i sentrale markedsføringsteorier, markedsstrategier og organisering. Markedsføring og ledelse 1 utvikler grunnleggende forståelse for hvordan teoriene kan anvendes. Enhver organisasjon uansett størrelse eller fagområde har behov for å forstå og nyttiggjøre seg markedsføring og ledelse. Så uansett hvilke organisasjoner du måtte få kontakt med senere i livet, vil dette være kunnskaper som du kan nyttiggjøre deg. MAL1 gir grunnlag for å studere videre med MAL2.

Markedsføring og ledelse 2 – MAL2

Timetall

5 timer per uke 

Fagets innhold

Markedsføring og ledelse 2 bygger på markedsføring og ledelse 1. I et samfunn preget av skiftende konjunkturer, sterk konkurranse og et bredt tilbud av varer og tjenester har forbrukerne mange valgmuligheter. Kompetanse om hvordan markedet endrer seg og fungerer nasjonalt og internasjonalt er derfor av stor betydning for organisasjoner som vil overleve. Utarbeiding av realistiske markedsplaner blir et viktig verktøyer. I markedsføring og ledelse 2 vektlegges økt forståelse for hvordan etikk, miljø, markedsinformasjon, virkemidler, konkurranse, organisasjon og ledelse spiller sammen og påvirker markedsplanleggingen.

Arbeidsformer

MAL2 tar også utgangspunkt i virkelige problemstillinger. Praktisk gründerarbeid i ungdomsbedrifter eller prosjektarbeid bygger videre på erfaringer fra MAL1, men det legges større vekt på organisasjon og ledelse, etikk og miljø og konkurrentanalyse. Vi får derved større fokus på hvordan organisasjoner fungerer internt og eksternt, og synliggjør bedre det samfunnsansvar en organisasjon har.

Med utgangspunkt i virkelighetsnære, praktiske problemstillinger skal opplæringen legge til rette for å utvikle evnen til kritisk tenkning og oppmuntre til å være kreativ, reflektert, løsnings- og samarbeidsorientert. Å fortsette arbeidet med etablering, drift og avvikling av ungdomsbedrift eller prosjektgruppe, gir elevene mulighet til å videreutvikle forretningsidéer og bygge videre på tidligere erfaringer. Også i MAL2 er IKT er et selvfølgelig arbeidsredskap.

Alle elever som har registrert ungdomsbedrift har rett til å ta Cambridge-eksamen og delta på de samme konkurransene og arrangementene som MAL1-elevene i regi av Ungt Entreprenørskap.

Eksamensform

Mal2: Skriftlig eller muntlig

Muligheter

Faget gir kunnskap om og praktisk innføring i sentrale markedsføringsteorier, markedsstrategier og problemstillinger knyttet til personalledelse. Markedsføring og ledelse 2 utvikler forståelse for hvordan teoriene kan anvendes og gir innsikt i hva menneskelige ressurser betyr i en organisasjon. Enhver organisasjon har behov for å forstå og nyttiggjøre seg markedsføring og ledelse, enten dette er kjøpmannen på hjørnet, Statoil, idrettslaget, Coop eller politiet. Kunnskaper om markedsføring og ledelse er verdifullt uansett hvilken organisasjon du kommer i. Faget gir også verdifull kunnskap for dem som vil starte egen virksomhet, studere videre innenfor dette fagområdet eller beslektede fagområder.