Biologi

BIOLOGI 1

Timetall

5 timer pr uke i Vg2

Fagets innhold

Biologi bygger videre på noen av biologi-emnene fra Naturfag. Det å være opptatt av og interessert i natur er en viktig egenskap i biologi.

Biologisk kunnskap inkluderer alt fra det forunderlige som skjer inne i cellene, til samspillet i økosystemene på jordkloden. En biolog må ha evne til å fokusere på detaljer, og til å bygge opp en helhetlig forståelse.

Arbeidsformer

Elevøvelser og demonstrasjoner er en naturlig del av undervisningen. Bruk av digitale verktøy gir store muligheter for variasjon i undervisningen, blant annet til animasjoner og simuleringer. Elevene kan også skrive og levere rapporter fra elevøvelser digitalt. Rapportene kan godt inneholde egne bilder fra øvelsene.
Feltarbeidet er en viktig del av Biologi 1. Dette er av to dagers varighet, og inneholder undersøkelser av plante- og dyreliv i ulike biotoper som skog, myr og ferskvann.

Eksamensform

Muntlig eksamen med praktisk innslag

Muligheter

Biologisk kompetanse gjør oss i stand til å forstå naturen rundt oss. Det er viktig for å kunne følge med i debatten om miljø, klima og energi i media.

Kunnskap om menneskekroppen står i fokus i Biologi 1, og vil danne et godt grunnlag for videre biomedisinske studier.

 

BIOLOGI 2

Timetall

5 timer pr uke i Vg3 

Fagets innhold

Biologi 2 bygger videre på noen av emnene fra Biologi 1, men her gås det mer i dybden, slik at elevene får muligheten til å vurdere og drøfte lærestoffet.
Kompetansemålene i Biologi 2 spenner fra detaljer om det som skjer inne i cellene (energiomsetning, proteinsyntese og kunnskaper om DNA) til samspillet i og klimatruslene mot økosystemene på jordkloden. Grundige kunnskaper om genteknologi gjør også eleven i stand til å vurdere etiske sider ved bruk av denne teknologien.

Arbeidsformer


Elevøvelser og demonstrasjoner er en naturlig del av undervisningen. Bruk av digitale verktøy gir store muligheter for variasjon i undervisningen, blant annet til animasjoner og simuleringer. Elevene kan også skrive og levere rapporter fra elevøvelser digitalt. Rapportene kan godt inneholde egne bilder fra øvelsene.

Feltarbeidet er en viktig del av Biologi 2. Dette gjennomføres som et marinbiologisk tokt med ”Boy Leslie” eller ”Solrik” over to dager, med Seilerhytta som laboratorium og overnattingssted.

Eksamensform

Muntlig eksamen med praktisk innslag, eller skriftlig eksamen.

Muligheter

Biologisk kompetanse gjør oss i stand til å forstå naturen rundt oss. Det er viktig for å kunne følge med i debatten om miljø, klima og energi i media.

Kunnskap om menneskets arvestoff er sentralt i Biologi 2, og vil danne et godt grunnlag for videre biomedisinske studier. Velger du en spesiell kombinasjon av programfag i Vg2 og Vg3, kan du komme inn på medisinstudiet med meget gode basiskunnskaper fra Biologi 1 og Biologi 2.