Samfunnsøkonomi

Vi bor i verdens rikeste land, og Norge er i flere år blitt kåret av FN som ”Verdens beste land å bo i” Hvorfor er det slik – og hvorfor er godene så ulikt fordelt i verden? Dette er spørsmål mange forskere og også vanlige mennesker er opptatt av.

I faget samfunnsøkonomi vil du få innsikt i mange av de sentrale problemstillingene som har med slike temaer å gjøre. Du vil lære om økonomiske teorier - og om den praktiske hverdag.  Du vil kunne få bedre forståelse for hvorfor statsledere og politikere tar sine beslutninger, og hvorfor disse ikke alltid er på linje med den oppfatning som ”mannen i gata” har.

Timetall

5 timer per uke

Fagets innhold - Samfunnsøkonomi 1

• Innledende mikro-økonomi  (Hvordan opptrer bedriften i markedet?)

• Arbeidsmarkedet og lånemarkedet

• Den økonomiske politikken

• Arbeidsledighet, inflasjon og pengepolitikk

• Inntektsfordeling

• Internasjonal økonomi

Fagets innhold - Samfunnsøkonomi 2

• Ulike markedsformer

• Konkurranse og monopol

• Mer om finanspolitikk, arbeidsledighet og inflasjon

• Velferdstaten og offentlige finanser

• Økonomisk vekst

• Mer om internasjonal økonomi, handel og miljø

Arbeidsformer

I undervisningen benyttes i tillegg til lærebøkene i stor grad også dagsaktuelle presseklipp for å kunne se sammenhengen mellom lærestoffet og det praktiske liv.  I tillegg til ordinære forelesninger benyttes gruppe- og prosjektarbeid også som undervisningsmetode.

Eksamensform

Samfunnsøkonomi 1: Muntlig

Samfunnsøkonomi 2: Skriftlig eller muntlig

Muligheter

Du vil finne at faget er innholdsrikt, samfunnsorientert, og at det gir gode forutsetninger for videre studier i økonomisk retning.