Påbygging til generell studiekompetanse

For elever som har fullført Vg1 og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram tilbyr Arendal videregående skole Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Elevene studerer dette året fellesfagene matematikk, naturfag, norsk, historie og kroppsøving samt et programfag. Skolen bestemmer hvilke programfag elevene kan velge mellom.

For mer informasjon om Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, ta kontakt med skolens rådgivere