Rådgivere

Du er alltid velkommen til å kontakte rådgiver

Skolen har flere rådgivere som dekker programområdene ved skolen. Kontortiden for rådgiverne vil være oppslått ved rådgiverkontorene på begge bygg. Ta gjerne kontakt på SMS og/eller e-post for avtale.

Rådgiverne er tilstede for elever, foreldre/foresatte og andre. De hjelper til med studie- og karriereveiledning og samarbeider med ledelsen og lærerne ved skolen når det gjelder elevers behov for tilrettelegging av undervisning og skolehverdag.

Kontakt med rådgiver kan også være aktuelt dersom noe oppleves vanskelig på skolen, eller ønsker å snakke om personlige forhold.

Rådgiver kan også bistå derom det er behov for hjelp til formidling og kontakt med andre hjelpeinstanser som for eksempel helsesykepleier, PP-tjenesten, Oppfølgingstjenesten osv.

Skolens rådgivere:

Rådgiver
Jan Arve Søfteland
Vg1
Mobil:  906 04 870

Send e-post

Rådgiver
Camilla Wedøe
Vg2 og Service og samferdsel
Mobil:  404 60 918
Send e-post

Rådgiver
Tove Hansen
Vg3 og Påbygg
Mobil:  979 71 363

Send e-post

Rådgiver
Hege Fjelldal
Karriereveiledning
Mobil: 992 96 077
Send e-post