Søknad om dispensasjon og annullering av eksamen i norsk hovedmål 22 mai

Utdanningsdirektoratet har besluttet at alle elever i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai 2023, får mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon.

Alle elever som signerer elevliste på sin skole, søker om dispensasjon og annullering av eksamen i norsk. Skolen kvalitetssikrer at alle som søker, er i henhold til Utdanningsdirektoratet sine retningslinjer.

Søknaden må sendes fra skoleeier senest 9. juni, elever vil derfor ha frist med å samtykke til felles søknad senest 8.juni klokken 12 . Dersom du som elev skulle ønske å søke om annullering og dispensasjon senere, behandles søknaden på vanlig måte.

Sensuren går som planlagt. Det betyr at de fleste elevene både vil ha et dispensasjonsvedtak og en eksamenskarakter. Dersom eleven vil ha eksamenskarakteren sin på vitnemålet, må hen informere skolen om dette skriftlig så snart resultatet fra sensuren foreligger. Skolen vil senere opplyse om frister og på hvilken måte eleven skal informere skolen.

Vitnemålet vil ellers påføres: «VMM42 Dispensasjonsvedtak fra Utdanningsdirektoratet – sak 2023/3358»

Mer informasjon på udir: 

Søk om dispensasjon og annullering (udir.no)