Smittevern - kollektivtrafikk og skoleskyss

AKT viser til vedlagt «plakat» med informasjon om gjeldende smittevernstiltak i kollektivtrafikken i Arendal.

AKT Infoskriv Koronatiltak Arendal (PDF, 2 MB)