RØDT NIVÅ I UKE 19 OG 20

RØDT NIVÅ I UKE 19 OG 20

Det har vært nytt møte med kommuneoverlegene, smittevernteamet og de to videregående skolene i Arendal. Selv om smittetallene på landsbasis går ned, og brorparten av de sårbare i samfunnet er vaksinert, er smittesituasjonen i Agder ustabil.

Det skal lite til før smitten blusser opp. Tiltakene vi har hatt den siste tiden har vært effektive, og derfor mener både skolene og kommunen at de bør fortsette til vi har en stabilt nedadgående smittesituasjon.

Det er avgjørende å ha forutsigbarhet elever lærere, og det er om å gjøre at ikke mange havner i karantene ved eventuell smitte, særlig nå som det nærmer seg slutten av skoleåret og mange vil gjøre en ekstra innsats før standpunktkarakterer og eksamen.

Det blir foretatt ny vurdering i uke 20 om vi kan gå over på gult nivå fra pinse.

RØDT NIVÅ I UKE 19 OG 20

Det har vært nytt møte med kommuneoverlegene, smittevernteamet og de to videregående skolene i Arendal. Selv om smittetallene på landsbasis går ned, og brorparten av de sårbare i samfunnet er vaksinert, er smittesituasjonen i Agder ustabil.

Det skal lite til før smitten blusser opp. Tiltakene vi har hatt den siste tiden har vært effektive, og derfor mener både skolene og kommunen at de bør fortsette til vi har en stabilt nedadgående smittesituasjon.

Det er avgjørende å ha forutsigbarhet elever lærere, og det er om å gjøre at ikke mange havner i karantene ved eventuell smitte, særlig nå som det nærmer seg slutten av skoleåret og mange vil gjøre en ekstra innsats før standpunktkarakterer og eksamen.

Det blir foretatt ny vurdering i uke 20 om vi kan gå over på gult nivå fra pinse.

Til toppen