Nyttig å vite når streiken er avsluttet

Når streiken er over vil du som er elev motta en sms med informasjon om når du skal møte på skolen. Av praktiske årsaker (som blant annet busstider) vil tidspunktet for oppmøte kunne avhenge av når på dagen streiken bli avblåst. Det kan bli neste dag eller dagen etterpå. Du trenger kun å forholde deg til informasjonen du får på sms fra skolen.

Vi planlegger at alle følger den oppsatte timeplanen for den dagen undervisningen kommer i gang. Timeplanen finner du i VIS. Det viktigste er å komme i gang med skolehverdagen. De første dagene (om lag de første 14 dagene) vil det dreie seg om å komme i gang i de enkelte fagene og å fokusere på å lage gode læringsmiljø og bygge klasserelasjoner.

Skolen, vil sammen med lærerne, bruke de første ukene til å planlegge hvordan vi skal jobbe fremover og resten av skoleåret for å kompensere best mulig for den undervisningstiden som er gått tapt under streiken. Sammen skal vi sikre at du som elev får den undervisningen du har behov for resten av skoleåret, og ikke først og fremst «ta igjen» den tiden som er gått.

Vi ser frem til å ønske deg velkommen tilbake til en ordinær skolehverdag.

Vennlig hilsen

Rikard Hansen

rektor