MUNTLIG EKSAMEN FOR ELEVER ER AVLYST

Muntlig eksamen for elever er avlyst våren 2021. Det har regjeringen akkurat bestemt. Dette gjelder også for elever på 10. trinn og Vg3, og voksne deltakere i grunnskolen, videregående opplæring.

Dette betyr i praksis at alle eleveksamener våren 2021 er avlyst.

Privatisteksamener skal gjennomføres som vanlig.

Elevene får vitnemål

Elevene får fullverdige vitnemål selv om eksamen er avlyst. På vitnemålet skal det stå at eksamen var avlyst. Dette vil ikke få konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene i videregående opplæring må fortsatt bestå alle fagene for å få vitnemål.

Undervisningen går videre

Undervisningen for Vg3 går som planlagt ut skoleåret i forhold til aktuelt smittenivå.

Til toppen