Kjære elever og foresatte!

På grunn av økt smitte har kommuneoverlegen i Arendal og Froland bestemt at fra 9. mars skal all undervisning i skolene skje i henhold til rødt smittevernnivå. Dette medfører endringer fra den ordinære skolehverdagen, foreløpig frem til og med 25. mars, eventuelt til noe annet er bestemt.

All opplæring vil skje etter elevenes ordinære timeplan. Det som skiller denne perioden fra den vanlige skolehverdagen er at elevene enten får opplæringen digitalt hjemme eller fysisk i klasserom på skolen. Utgangspunktet er at elevene vil gå på skolen annen hver dag frem til og med 25. mars.

Det betyr at kun halvparten av elevene skal møte til undervisning kommende tirsdag og den andre halvdelen av elevene får tilbud om digital opplæring hjemme.

Elevene vil få informasjon på It’s Learning fra sin kontaktlærer om hvilken gruppe de tilhører og dermed også hvilke dager de skal møte på skolen. Det vil maks være 16 elever for å ivareta kravet om en meters avstand også i klasserommet. I Aulaen, Kunnskapsloftet, T055 og AV-rommet på Barbu kan det være flere elever, men avstandsregelen gjelder også i disse store rommene.

NB: Ordningen med delt undervisning gjelder ikke Vg1 SSR, Vg2 SS, IB og 3TPB. Disse klassene vil pga. størrelsen få ordinær undervisning alle dagene på skolen. Elever, foresatte og ansatte skal være trygge på at skolen forholder seg til de råd og bestemmelser om smittevern som myndighetene gir.

Ellers minner vi om følgende ved rødt nivå fra beredskapsplanen for opp- og nedtrapping av tiltak i videregående skole i Agder fylkeskommune:

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer eller sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.

Håndvask utføres i henhold til rutiner ved: - Ankomst skole - Før måltider/mathåndtering (inkl. påfyll av 

kaffe) - Etter toalettbesøk - Ved synlig skitne hender - Etter kontakt med kroppsvæsker (f.eks. etter å ha pusset neste - Etter kontakt med dyr

Nedenfor har vi satt opp noen punkter om det du møter på skolen, foreløpig frem til og med 25.mars:

1. Skoleskyss

Skyss fra AKT går som normalt, men det meldes at de er halv kapasiteten i bussene for å ivareta smittevernet. Dette kan bety at noen elever ikke blir med på ordinær buss.

De som tar buss bør sitte på annethvert sete. Elever fra samme husholdning kan sitte sammen. Hold avstand mens du venter på bussen/annet transportmiddel. Du oppfordres til alternativ transport der det er mulig.

2. Når du kommer til skolen

Du vil fortsatt bli møtt av hyggelige vektere når du kommer til skolen om morgenen. På forhånd vil du få beskjed av din kontaktlærer om hvilken inngang du skal bruke til og fra skolen og i friminuttene. Vekterne vil påse at du spriter hendene når du er kommet inn i skolebygget.

Disse vil også ved lunsjtid kontrollere at avstandsregelen på minst en meter overholdes, men det er i hovedsak i din interesse og ditt ansvar at dette følges.

3. Undervisningen 

Undervisningen vil gå etter den oppsatte timeplanen, og du skal «møte» til timene som vanlig. For å overholde avstandskravet om minst en meter, vil bare halvparten av elevene møte i klasserommet hver dag, mens de øvrige mottar digital undervisning hjemme, enten på zoom eller It’s Learning. Det betyr at du vil være på skolen annenhver dag. Om du har digital undervisning, men av ulike grunner likevel har behov for å være på skolen, ta kontakt med din trinnrådgiver/trinnleder.

4. I klasserommet

En-meters regelen gjelder nå også i klasserommet. Du skal benytte håndsprit når du kommer inn i klasserommet, og du skal så vaske din pult med overflate-desinfeksjon og papir. Papiret kastes så i restavfall. Ingen undervisning vil starte før dette er gjort.

5. I fellesarealer 

Som tidligere gjelder avstandsregelen på en meter i alle fellesarealene. I korridorene praktiseres fortsatt «høyreregelen». Alle skal holde til høyre når de passere hverandre. Dette er også markert med midtstripe på golvene.

6. I friminutter 

Du oppfordres til å gå ut i friminuttene for å få frisk luft. Dersom du vil være ute benytter du «elevinngangen» du brukte da du kom til skolen.

7. Kantine

I kantinene vil du kunne kjøpe innpakket mat som tidligere, men det gis ikke anledning til å oppholde seg eller spise der. Det serveres heller ikke frokost lenger.

8. Når du forlater skolen

Når du forlater skolen benytter du samme inngangen som når du kom. Hold fortsatt avstand til andre når du reiser hjem etter endt skoledag.

Skolen tar forbehold om eventuelle endringer fra smittevernmyndighetene eller skoleeier. Om noe er uklart – ta kontakt med din kontaktlærer.