Karantene for ansatte og elever ved Arendal vgs

Etter vinterferien er det dessverre oppdaget covid-19 smitte ved Arendal vgs, avdeling Barbu. Viruset er påvist å være mutert variant. På grunn av den pågående smittesituasjon i Arendal kommune har kommuneoverlegen nå funnet det nødvendig også å gjøre vedtak om familiekarantene fra dags dato.

Ved Arendal videregående skole innebærer dette at 147 elever og 16 ansatte og de som bor sammen med disse, alle må i karantene. I første omgang gjelder karantene frem til og med 7. mars. Kommunen vil vurderer en eventuell forlengelse. Dersom karantenen forlenges, vil de det gjelder få nærmere beskjed. Reglene for karantene finnes her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/

Elever som må i karantene er varslet. Så langt det har latt seg gjøre er også aktuelle foresatte varslet om karantene.  De berørte elevene vil få digital undervisning så lenge karantenesituasjonen varer, og følger nærmere beskjed fra sine faglærere på It’s learning.

Øvrige elever møter som vanlig til undervisning.

Vi vil fortløpende gi nødvendig informasjon om situasjonen.

Info om smittesituasjonen er også lagt ut på fylkeskommunens hjemmeside