Informasjon om karantene

INFORMASJON OM KARANTENE TIL ANSATTE, ELEVER OG FAMILIER VED ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

Onsdag 03.03.21 satte smittevernteamet i Arendal kommune berørte elever, ansatte og deres husstander i husstandskarantene etter at det var mistanke om at to elever var smittet med mutert virus. Karantenen gjaldt i første omgang til 07.03.21

Etter testing av disse to elevene gjelder følgende:

Kommuneoverlegen utvider karantenetid for klasse 1STBC og faggruppene 1MAB2 (matematikk 1P) og 1TYIIB1 (tysk). Elever, lærere og deres husstandsmedlemmer må dermed bli i karantene til og med 13. mars grunnet påvist smitte. Det anbefales testing for alle disse den 10. mars.

For øvrige klasser/berørte, inkludert deres husstandsmedlemmer oppheves karantenen med umiddelbar virking.

NB. Dette er forutsatt at ingen andre i elevens/lærerens husstand er satt i karantene. Da skal hele husstanden fortsatt være i karantene til og med 13. mars.

 

 

 

 

 

 

https://www.fhi.no/contentassets/24fcb5196c894d5981ae3b64e7d1e9af/tidligere-figurer/2020-12-18-karantenehus.pdf

Med vennlig hilsen,

Kommuneoverlege Helene Rakeie og seniorrådgiver Lene Vaaje Hansen