INFO FRA AKT

Vedlagt er informasjon om smitteverntiltak i kollektivtrafikken for skolene og vgs elever bosatt i kommunene Arendal, Froland, Grimstad og Lillesand. 

AKT Infoskriv Koronatiltak Arendal 7. mars (PDF, 2 MB)

Se www.akt.no for oppdatert informasjon om status og reiseråd.