GULT NIVÅ

Regjeringen har besluttet at ungdomsskoler og videregående skoler skal tilbake på gult nivå fra og med onsdag 20. januar.

Det betyr at våre elever møter på skolen igjen onsdag 20. januar og får undervisning i klasserom etter ordinær timeplan.

Vi minner samtidig om tiltakene som fortsatt gjelder på gult nivå:

  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene (bruk spritdispensere ved inngang og i klasserom)
  3. Kontaktreduserende tiltak, som å unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) og holde avstand i pauser/friminutt.

I tillegg viderefører vi følgende tiltak ved skolen:

  • Benytt samme inngang som under rødt nivå.
  • Vektere vil være til stede og påse at vi spriter hendene når vi kommer til skolen og holder avstand i fellesarealer.
  • Vi oppfordrer til å sprite egen pult når en kommer til klasserommet.
  • Vi holder alltid til høyre i korridorer og trapper.

Følg ellers med på skolens hjemmeside og It’s Learning for oppdatert informasjon.

Les mer om gult nivå på fylkeskommunens hjemmeside