Flyktningsituasjonen i Agder

Agder fylkeskommune får mange spørsmål om tilbud og muligheter for flyktninger. I det følgende skal vi prøve å svare ut noe, og vise hvilke alternativer som finnes.

Les mer på fylkeskommunens hjemmeside