«Everyone doesn’t belong to a place” – Astrid Elise Zapart

Vinneren av NM i engelsk, Astrid Zapart, har fått mer oppmerksomhet. I siste utgave av Communicare, Fremmedspråksenterets fagdidaktiske tidsskrift, er vinnerteksten hennes brukt til å lage oppgaver til programfagene Engelsk 1 og Engelsk 2. 
Teksten «Everyone doesn’t belong to a place” omtales som: “ a powerful and emotional text” (…) “stood out this year for its rawness and authenticity” og (…) “is an exemplary piece of young writing” (Communicare 2024, s.58).
Vi var stolte av henne da hun vant, men dette var jo ekstra moro! 
Teksten og oppgavene kan dere lese her: https://www.hiof.no/fss/om/publikasjoner/communicare/2024/everyone-article-communicare_2024.pdf