En stor takk!

"Først vil vi takke alle på skolene, både elever og ansatte for den innsatsen dere legger ned under pandemien." Det sier Vegard Nilsen, fylkesdirektør for folkehelse og Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning. I tillegg til å takke, ber de oss nå om å holde ut litt lenger i denne «maraton-øvelsen», som korona-pandemien har vist seg å være.

Les hele hilsenen her

Se også filmen om hvordan det er å være elev under korona: