Det store foreldremøte

I samarbeid med politiet arrangerer Arendal kommune "Det store foreldremøte".

Hovedmålgruppen er foreldre med barn i ungdomsskolen og videregående skole.

Tema: Kokain og Snitche

Tidspunkt: 28.03.2023 klokken 19.00-20.30

Informasjon og påmelding: Det store foreldremøte