Årets entreprenørskapslærer 2024

Lektor Hege Fjelldal ble «Årets entreprenørskapslærer» i Agder 2024 – Prisen ble delt ut på «Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter» ved KRS Live torsdag 14. mars.

Under prisutdelingen begrunnet, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Agder, hvorfor nettopp Hege har utmerket seg. Ungt Entreprenørskap Agder har bl.a. tatt utgangspunkt i nominasjoner de har mottatt av elever, og sier videre at Hege har løftet fram og synliggjort gode modeller for innovasjon og samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv. Hege har jobbet med god forankring opp mot ledelsen på skolen med et tydelig søkelys på elevmedvirkning. Videre har Hege verdsatt både samarbeid og tverrfaglighet, og har involvert flere av lærerne i å jobbe med entreprenørskap og elevbedrift ved Arendal vgs over flere år. Skolen gratulerer, Hege med velfortjent pris.