ALLE MÅ TA SMITTEVERN PÅ ALVOR

Det er stor smittespredning flere steder i landet. Det må vi ta på største alvor. Arendal kommune skriver på sin hjemmeside at det ikke er meldt om nye smittetilfeller siden 13. oktober, men en oppblomstring av smitte kan skje om vi ikke tar smittevern på alvor. Vi har alle ansvar for å hindre at vi selv blir smittet eller utsetter andre for smitte.

Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet, kan sykdom forekomme, og det er ikke mulig å forhindre alle nye tilfeller. Det betyr at det kan komme smitte inn i skolen, men det er viktig å minne hverandre på hva vi bør gjøre for å hindre smittespredning.

Syke personer eller personer som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke være på skolen.

Ha god håndhygiene. Vask eller sprit hendene ofte

Hold avstand. Utenfor klasserommet skal det være minst 1 meters avstand

Unngå klemming og annen fysisk kontakt

Ikke del mat med hverandre

Unngå å bytte/låne personlig utstyr av hverandre

Formålet med rådene er å hindre spredning av covid-19.