Voksenopplæring

Aust-Agder fylkeskommune tilbyr undervisning for voksne på bestemte vilkår. Arendal videregående skole vil i kommende skoleår, under forutsetning av Fylkestingets godkjennelse, ha undervisning tilpasset voksne i utdanningsprogram for studiespesialisering.

Det gis tilbud både på dagtid og kveldstid i fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og historie som samlet gir generell studiekompetanse. Fagene kan også tas enkeltvis. Det gis også tilbud til minoritetsspråklige om å ta engelsk og norsk over to år.

Undervisningen er gratis. De elever som har voksenrett, får låne bøker av skolen. Alle andre må regne med utgifter til bøker og eventuell skyss.

Søknad:

Alle bes søke via Vigo

For å kunne bruke denne søknadsmetoden, må man ha Min ID

Avdelingsleder for Elevtjenesten: Dignora Lise Løddesøl

Kontaktlærer: Yngvar Ellingsen