Teori for lærlinger

For lærlinger og lærekandidater som ikke følger hovedmodellen for fagopplæring (2 år i skole og 2 år i bedrift) tilbyr Arendal videregående skole i samarbeid med Fagopplæringstjenesten i fylkeskommunen opplæring i fellesfagene matematikk, naturfag, norsk, engelsk og samfunnsfag.Undervisningen gjennomføres på fredager.

Lærlinger og lærekandidater som kun har behov for opplæring i enkelte av fagene, kan få tilbud om dette.

Påmelding til kursene skjer normalt ved at lærling/lærekandidat og lærebedrift avtaler hvordan manglende fellesfag skal gjennomføres ved inngåelse av kontrakt som godkjennes av Fagopplæringstjenesten i fylkeskommunen.

Til toppen