Teori for lærlinger

For lærlinger og lærekandidater som ikke følger hovedmodellen for fagopplæring (2 år i skole og 2 år i bedrift) tilbyr Arendal videregående skole i samarbeid med Fagopplæringstjenesten i fylkeskommunen opplæring i fellesfagene matematikk, naturfag, norsk, engelsk og samfunnsfag.Undervisningen gjennomføres på fredager.

Lærlinger og lærekandidater som kun har behov for opplæring i enkelte av fagene, kan få tilbud om dette.

Påmeldingen til kursene skjer normalt ved at lærling/lærekandidat og lærebedrift avtaler sammen med det aktuelle opplæringskontor hvilke fag lærlingen/lærekandidaten skal følge. Opplæringskontorene (og i noen tilfeller enkelte lærebedrifter) tar kontakt med skolen for å bestille i de fagene som lærlingen/lærekandidaten trenger.