Studiespesialisering med forskerlinje

Arendal videregående skole har forskerlinje for deg som skal begynne på vg1 og er spesielt interessert i realfag.

 

I Vg1 har elevene Matematikk 1T og programfaget Teknologi og forskningslære 1, slik at de har 35 uketimer dette året. 

På Vg2 forsetter elevene med Teknologi og forskningslære 2 og fortsetter med fordypning i realfag. Matematikk R1, Fysikk 1 og Kjemi 1 er typiske programfagsvalg for elevene på forskerlinjen, men andre realfag kan også velges.

I Vg3 kan man velge ytterligere fordypning i realfagene eller andre programfag som for eksempel Internasjonal engelsk.

I løpet av de tre årene vil du få anledning til å gjennomføre egne forskningsoppgaver, og du får vite mer om hvordan næringslivet tenker og jobber innen teknologiske fag/realfag gjennom samarbeide med bedrifter utenom skolen.

Utdanningstilbudet gir spesiell studiekompetanse med tilleggspoeng (realfagspoeng) for høyere studier. Forskerlinja har egen kode i Vigo.

Til toppen