Studiespesialisering med forskerlinje

Arendal videregående skole har forskerlinje for deg som skal begynne på Vg1 og ønsker å ha realfag som programområde i Vg2 og Vg3 med fokus på forskningslære og utforskende arbeidsmetoder i realfagene.

I Vg1 starter man med programfaget Teknologi og Forskningslære 1 og har 35 uketimer dette året.

I Vg2 fortsettes det med Teknologi og forskningslære 2 og bygger en fordypning i realfag. Matematikk R1, Fysikk 1 og Kjemi 1 er typiske programfagsvalg for elevene på forskerlinjen, men andre realfag kan også velges.

I Vg3 kan man velge ytterligere fordypning i realfagene eller andre programfag som for eksempel Engelsk 1.

På forskerlinja stimuleres elevenes utforskertrang gjennom praktiske og teoretiske utfordringer. I prosjekter arbeider forskerlinjeelevene i Vg1 og Vg2 sammen med eksterne lokale og regionale partnere fra forsknings- og teknologibedrifter med problemstillinger og tema om naturvitenskapelige metoder og vitenskapens og teknologiens rolle i samfunnet.

I løpet av de tre årene på forskerlinjen vil du få anledning til å gjennomføre egne forskningsoppgaver, og du får vite mer om hvordan næringslivet tenker og jobber innen teknologiske fag/realfag gjennom samarbeide med bedrifter utenom skolen.

Utdanningstilbudet gir spesiell studiekompetanse med tilleggspoeng (realfagspoeng) for høyere studier. Forskerlinja har egen kode i Vigo.