Studiespesialisering med forskerlinje

Dette er for deg som vil ha ekstra fokus på realfag og forskning, og som ønsker å se hvordan realfagene anvendes i arbeidsliv, teknologi og samfunn.

Klikk for stort bilde

Tilbudet gir en fordypning i realfag.  I Vg1 må elevene ta Matematikk 1T.  Alle må i tillegg til de ordinære fellesfagene ta Teknologi og forskningslære 1, slik at de har 35 uketimer dette året. 

I  Vg2 er ordinært programfagene Matematikk R1, Fysikk 1, Kjemi 1 og teknologi og forskningslære 2, men det kan være mulig med andre fagkombinasjoner.

Det åpner for flere valgmuligheter i Vg3, der man kan velge ytterligere fordypning i realfagene eller andre programfag som for eksempel Internasjonal engelsk.

I løpet av de tre årene vil du få anledning til å gjennomføre egne forskningsoppgaver, og du får vite mer om hvordan næringslivet tenker og jobber innen teknologiske fag/realfag.  Det er derfor naturlig og samarbeide med bedrifter utenom skolen.

Tilbudet må søkes når du skal starte på Vg1 og det har egen søkerkode i Vigo.

 

Til toppen