Salg, service og reiseliv

Ønsker du en jobb hvor du har mye kontakt med mennesker? En utdanning som gir deg en rask vei ut i arbeidslivet med mange og varierte jobbmuligheter? Salg, service og reiseliv er en yrkesfaglig utdanning som gir deg slike muligheter. Du får en allsidig utdanning som åpner for en rekke spennende karrieremuligheter. Utdanningen passer godt for deg som liker å omgås mennesker og som trives med en aktiv hverdag.

Service er en grunnleggende kompetanse i flere yrker. Servicefaget lærer elevene å yte god service for et mangfold av mennesker gjennom kommunikasjon og samarbeid med andre. Faget ruster servicemedarbeideren til å bidra til bærekraftig verdiskaping i et samfunns- og arbeidsliv i utvikling

Etter å ha fullført Vg1 Salg, service og reiseliv kan du i Vg2 velge mellom de to linjene Salg og reiseliv, og Service, sikkerhet og administrasjon.

 

Fag og timefordeling på Vg1 Salg, service og reiseliv:

12 timer fellesfag fordelt på Engelsk (5t), Kroppsøving (2t), Matte (3t) og Naturfag (2t)

17 timer programfag fordelt på Forretningsdrift, Kultur og samhandling, og Markedsføring og innovasjon

6 timer Yrkesfaglig fordypning (YFF)

 

Fag og timefordeling på Vg2 Salg og reiseliv:

9 timer fellesfag fordelt på Norsk (4t), Kroppsøving (2t) og Samfunnsfag (3t)

17 timer programfag fordelt på Forretningsdrift, Innovasjon og markedsføring, og Kultur og kommunikasjon

9 timer Yrkesfaglig fordypning (YFF)

 

Fag og timefordeling på Vg2 Service, sikkerhet og administrasjon:

9 timer fellesfag fordelt på Norsk (4t), Kroppsøving (2t) og Samfunnsfag (3t)

17 timer programfag fordelt på Sikkerhet, Administrasjon og bærekraftigdrift, og Kommunikasjon og yrkesutøving

9 timer Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Salg, service og reiseliv på vilbli.no