Salg, service og reiseliv

Ønsker du en jobb hvor du har mye kontakt med mennesker? En utdanning som gir deg en rask vei ut i arbeidslivet med mange og varierte jobbmuligheter? Salg, service og reiseliv er en yrkesfaglig utdanning som gir deg slike muligheter. Du får en allsidig utdanning som åpner for en rekke spennende karrieremuligheter. Utdanningen passer godt for deg som liker å omgås mennesker og som trives med en aktiv hverdag.

Service er en grunnleggende kompetanse i flere yrker. Servicefaget lærer elevene å yte god service for et mangfold av mennesker gjennom kommunikasjon og samarbeid med andre. Faget ruster servicemedarbeideren til å bidra til bærekraftig verdiskaping i et samfunns- og arbeidsliv i utvikling.

 

Etter å ha fullført Vg1 Salg, service og reiseliv kan du i Vg2 velge mellom de to linjene Salg og reiseliv, og Service og sikkerhet. Mer informasjon om faginnholdet i de to Vg2-linjene blir publisert fortløpende etter hvert som de nye læreplanene blir vedtatt.

Fag og timefordeling på Vg1 Salg, service og reiseliv skoleåret 2020/2021

Fag

Timer

Fellesfag

 

Engelsk

5

Kroppsøving

2

Matte

3

Naturfag

2

Programfag

 

Forretningsdrift

6

Kultur og samhandling

5

Markedsføring og innovasjon

6

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

6

 

Fra og med skoleåret 2020/2021 innføres nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring. Elever som startet på Service og samferdsel høsten 2019 får ikke endringer på Vg2 for skoleåret 2020/2021.

For mer informasjon om Vg2 Salg, service og sikkerhet skoleåret 2020/2021 se på Vilbli.no

Til toppen