Kunst, design og arkitektur - Studieforberedende

Utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur er linjen for deg som ønsker en kreativ vei til studiekompetanse. På Arendal vgs kan du dyrke dine kreative interesser og skapende evner i 3 år. Du kan også kombinere linjen med programfag fra Realfag, slik at du kan søke høyere utdanning innen arkitektur og byggfag (se utdanning.no for opptakskrav)

 

Du lærer

  • å tegne

  • utforming av gjenstander i       forskjellige materialer

  • å videreutvikle dine kreative evner

  • om kunst og kultur

  • om steds- og byutvikling

  • teoretiske fag

Du bør være

  • glad i å tegne

  • kreativ

  • interessert i design, form og farge

  • opptatt av estetikk

  • interessert i å skape noe

Kunst, design og arkitektur Vg1, Vg2 og Vg3

Det første året, Vg1, vil du ha to programfag, Design og Arkitektur og Kunst og Visuelle virkemidler, dvs. 10 timer til sammen.  På Vg2 og Vg3 fortsetter du med disse fagene, men kan også velge å fordype deg på noen områder ved å velge flere programfag.

Kunst design og arkitektur på vilbli.no