Skolens visjon

Vår visjon er å være en skole som formidler kunnskap og kultur preget av høy faglig kvalitet i et trygt og inspirerende skolemiljø. Skal denne målsettingen lykkes er det viktig at du selv tar aktiv del både i opplæringen og i skolemiljøet. Ha en positiv holdning, realiser dine egne krefter og vis vennlighet mot medelever og ansatte. Vær nysgjerrig og bry deg.