Personvernforordningen 

(på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU). Opprettelsen av like regler for de næringsdrivende i EU, er også ment å tjene den økonomiske utviklingen i dette området.

Forordningen trådte i kraft 25. mai 2018. I Norge trådte forordningen i kraft 20. juli 2018.

Kilde: Wikipedia

Til toppen