Skolens ledelse og ansatte

Ledelsen

Rektor Rikard Hansen

Rektor er skolens administrative og pedagogiske leder og ansvarlig for skolens daglige drift.

Dir. telefon: 37 00 02 06 / 37 00 02 77
E-postadresse: rikard.hansen@arendal.vgs.no 

 

Avdelingsleder for eksamen og administrasjon Marit K. Hoflandsdal

Ansvar for økonomi, merkantile funksjoner og bygninger.

Hovedansvar for vedlikehold og utvikling av skolens administrative rutiner og systemer, herunder elevadministrasjon og eksamen.

Dir.telefon: 37 00 02 05 
E-postadresse: maritka@arendal.vgs.no

 

Avdelingsleder for realfag Matias Langaard Madsen

Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen.

Dir.telefon: 37 00 02 08 / 37 00 02 73 
E-postadresse: Matias.Langgaard.Madsen@arendal.vgs.no

 

Avdelingsleder for norsk og samfunnsfag Sissel Veggeland

Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen. Ansvar for prosjekter og ekskursjoner.

Dir.telefon: 37 00 02 09 / 37 00 02 74 
E-postadresse: Sissel.Veggeland@arendal.vgs.no

 

Avdelingsleder for økonomiske-, idretts- og yrkesfag Knut Arne Aslaksen

Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen.

Direkte telefon: 37 00 02 72
Epostadresse: knut.arne.aslaksen@arendal.vgs.no

 

Avdelingsleder for språk og estetiske fag, kunst, design og arkitektur Nina Johnsson

Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen.

Dir.telefon: 37 00 02 10 / 37 00 02 74                                                                                        
E-postadresse: Nina.Johnsson@arendal.vgs.no                                                                               

 

 

Leder for IB, International Baccalaureate Diploma Programme Sissel Veggeland.
Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen.

Dir.telefon: 37 00 02 09 / 37 00 02 74 
E-postadresse: Sissel.Veggeland@arendal.vgs.no

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
Til toppen