Skolens ledelse og ansatte

Ledelsen

Rektor Rikard Hansen

Rektor er skolens administrative og pedagogiske leder og ansvarlig for skolens daglige drift.

Dir. telefon: 37 00 02 06 / 37 00 02 77
E-postadresse: rikard.hansen@arendal.vgs.no 

 

Avdelingsleder for eksamen og administrasjon Marit K. Hoflandsdal

Ansvar for økonomi, merkantile funksjoner og bygninger.

Hovedansvar for vedlikehold og utvikling av skolens administrative rutiner og systemer, herunder elevadministrasjon og eksamen.

Dir.telefon: 37 00 02 05 
E-postadresse: maritka@arendal.vgs.no

 

Avdelingsleder for realfag Matias Langaard Madsen

Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen.

Dir.telefon: 37 00 02 08 / 37 00 02 73 
E-postadresse: Matias.Langgaard.Madsen@arendal.vgs.no

 

Avdelingsleder for norsk og IB Sissel Veggeland

Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen. Ansvar for prosjekter og ekskursjoner.

Dir.telefon: 37 00 02 09 / 37 00 02 74 
E-postadresse: Sissel.Veggeland@arendal.vgs.no

 

Avdelingsleder for økonomiske fag, samfunnsfag, kroppsøving og KDA Tor Monrad

Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen.
E-postadresse: tor.monrad@arendal.vgs.no

 

Avdelingsleder for språk og yrkesfag Nina Johnsson

Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen.

Dir.telefon: 37 00 02 10 / 37 00 02 74                                                                                        
E-postadresse: Nina.Johnsson@arendal.vgs.no                                                                          

 

Avdelingsleder for Tilrettelegging og oppfølging Dignora Lise Løddesøl

Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen.
E-postadresse: Dignora.Lise.Loddesol@arendal.vgs.no

Leder for IB, International Baccalaureate Diploma Programme Sissel Veggeland.
Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen.

Dir.telefon: 37 00 02 09 / 37 00 02 74 
E-postadresse: Sissel.Veggeland@arendal.vgs.no