Skolens ledelse og ansatte

Ledelsen

Rektor Rikard Hansen

Rektor er skolens administrative og pedagogiske leder og ansvarlig for skolens daglige drift.

Dir. telefon: +47488 80 202
E-postadresse: rikard.hansen@arendal.vgs.no 

 

Avdelingsleder for eksamen og administrasjon Marit K. Hoflandsdal

Ansvar for økonomi, merkantile funksjoner og bygninger.

Hovedansvar for vedlikehold og utvikling av skolens administrative rutiner og systemer, herunder elevadministrasjon og eksamen.

Dir.telefon: +47917 67 101
E-postadresse: maritka@arendal.vgs.no

 

Avdelingsleder for realfag Matias Langaard Madsen

Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen.

Dir.telefon: +47411 90 567
E-postadresse: Matias.Langgaard.Madsen@arendal.vgs.no

 

Avdelingsleder for IB Diploma Programme Sissel Veggeland

Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen. Ansvar for prosjekter og ekskursjoner.

Dir.telefon: +47924 18 548 
E-postadresse: Sissel.Veggeland@arendal.vgs.no

 

Avdelingsleder for norsk og samfunnsfag Tor Monrad

Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen.

Dir. telefon: +47400 45 667
E-postadresse: tor.monrad@arendal.vgs.no

 

Avdelingsleder for engelsk, fremmedspråk, KDA og yrkesfag Nina Johnsson

Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen.

Dir.telefon: +47984 26 357                                                                                        
E-postadresse: Nina.Johnsson@arendal.vgs.no                                                                          

 

Avdelingsleder for Elevtjenesten Dignora Lise Løddesøl

Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen.

Dir.telefon: +4794052602
E-postadresse: Dignora.Lise.Loddesol@arendal.vgs.no