Miljøfyrtårn

Arendal videregående skole er sertifisert som miljøfyrtårn.

Hva innebærer det å være miljøfyrtårn?

For å bli sertifisert som miljøfyrtårn må virksomheten ha et miljøledelsessystem og drive fram klima- og miljøarbeidet gjennom årlige handlingsplaner. Agder fylkeskommune er i ferd med å utarbeide et nytt miljøledelsessystem til erstatning for det vi hadde i Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Slik oppfyller vi kravene for å være miljøfyrtårn

Arendal videregående skole legger klima og miljø som premiss for skoleutviklingen, og utarbeider klima- og miljøregnskap årlig.

Arendal videregående skole som er miljøsertifiserte skal holde sertifiseringen ved like gjennom løpende miljøstyring, årlig rapportering og resertifisering hvert tredje år.

Alle kan få innsyn i enhetenes årlige klima- og miljørapporter. Send en forespørsel til skolen om du ønsker å se nærmere på dette.

Arendal videregående skole er miljøfyrtårnsertifisert.

Miljøfyrtårn er en stiftelse som arbeider for at bedrifter skal satse på miljø. Arendal Videregående Skole arbeider derfor med alt fra transport, til avfall, energiforbruk og bruk av papir. Vi har vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2012 og ble resertifisert i 2018. Skolen skal på ny sertifiseres våren 2021.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn: https://www.miljofyrtarn.no/