Skoleskyss i videregående skole

Etter opplæringsloven har fylkeskommunen ansvar for skoleskyss til videregående skole. I Agder er det Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) som har ansvaret for det praktiske driftsansvaret for skoleskyss.

Les mer om skoleskyss på fylkets hjemmeside:

Skoleskyss