Skjema for elever

Søknad om tilrettelegging og fritak:
 

Det er i enkelte tilfeller mulig å søke om fritak for fag, eller fritak for vurdering i fag. Dette gjelder for eksempel: 

  • Fritak for vurdering med karakter i kroppsøving.
  • Fritak i kroppsøving når faget kan være til skade for deg og tilrettelegging ikke er mulig.
  • Fritak for vurdering med karakter i norsk sidemål.
  • Søknad om læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge.

Husk at du må møte til all undervisning inntil et fritak er innvilget. Vedtak om fritak er et enkeltvedtak med klagerett. Klagefristen er 21 dager. 

Søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen:
 

Frist for å levere søknad om tilrettelegging ved privatisteksamen før jul, er 20.oktober. (eget skjema for privatister)
Ønsker du også tilrettelegging ved heldagsprøver, må du levere søknad innen 1.oktober. 

Søknad med vedlegg (legeerklæring e.l.) leveres på kontoret. Enkeltvedtak gjelder for ett skoleår.

Lurer du på noe, kan du ta kontakt med trinnleder eller rådgiver. De vil veilede deg videre.

 

Søknad om redusert fravær:

 

Søknader voksenopplæring: