Lån og stipend

Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få stipendet. Ikke alle får utstyrsstipend. Lærlinger og lærekandidater på alle årstrinn har ikke rett til utstyrsstipend. Elever uten ungdomsrett har heller ikke rett til utstyrsstipen

Du kan henvende deg til skolens kontorer dersom du har spørsmål angående lånekassen.

Mer informasjon om lån og stipend finner du på lånekassens hjemmeside:

Lån og stipend for videregående opplæring