PPT-tjenesten

Dersom du opplever problemer knyttet til opplæring i videregående skole eller i lærebedrift kan du ta kontakt med PPT-tjenesten

Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste hjelper ungdom i videregående opplæring, i skole og under fagopplæring. Det kan gjelde faglige vansker, psykiske eller sosiale problemer, behov for spesialundervisning eller annen form for tilrettelegging av opplæringen. PP-tjenesten har taushetsplikt, og bruk av tjenesten er helt frivillig

PP-tjenesten er tilstede på skolen annenhver tirsdag. De har kontor på Tyholmen- og Barbubygget, og har et samarbeid med rådgiverne på skolen.

linn.ester.andersen@austagderfk.no Telefon: 94 48 02 79

lene.follo@austagderfk.no Telefon: 41 54 78 47

Du kan lese mer om  fylkets pedagogisk-psykologiske tjeneste her:

Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT